GK Gruppen

Miljøhuset GK anbefalt løsning av SINTEF

Del

På bakgrunn av svært grundig forskning på blant annet Milhøhuset GK, går SINTEF Byggforsk ut og anbefaler GKs løsning for ventilasjon og oppvarming i lavenergibygg.

Miljøhuset GK på Ryen benytter overtemperatur på ventilasjonen for å regulere temperaturen i bygget i stedet for radiatorer eller panelovner.
Miljøhuset GK på Ryen benytter overtemperatur på ventilasjonen for å regulere temperaturen i bygget i stedet for radiatorer eller panelovner.

ForKlima (Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov) er et forskningsprosjekt ledet av Sintef Byggforsk i samarbeid med blant annet GK. Sluttseminaret ble gjennomført onsdag 11. november.

Utgangspunktet for forskningsprosjektet har vært å dokumentere om det er gjennomførbart å erstatte radiatorer i næringsbygg ved å ventilere med overtemperatur slik det er gjort ved Miljøhuset GK og likevel oppnå et godt innemiljø og lavt energibruk.

- Spørsmålet var: «Tør vi å ventilere med overtemperatur?», fortalte prosjektleder Kari Tunshelle i Sintef Byggforsk.

Svaret, som er å finne i forskningsrapporten til «ForKlima» etter tre års forskning, var entydig:

- Ja. I bygg med lavt oppvarmingsbehov, godt isolert bygningskropp, og hvor det benyttes en aktiv tilluftsventil som sikrer full omrøring også ved lav luftmengde, konkluderte Tunshelle, og la til et forbehold om at må stille strenge krav til veggene og vinduene i bygget.

Det var derimot ingen forbehold da Tunshelle skulle beskrive Miljøhuset GK.

- Dette er et skikkelig ønskehus for forskere. Mange målepunkter gjør at vi kan gjøre feltlabforsøk.

- Positivt for andre bygg

Espen Aronsen, fagsjef for Energi i GK Norge, er godt fornøyd med resultatet av forskningsprosjektet.

- Vi ønsket å teste og dokumentere det vi hadde regnet oss frem til, og at det skulle være en objektiv dokumentasjon som står seg for kritiske blikk og kommentarer fra andre. Vi er fullt klar over at dette er revolusjonerende og strider radikalt mot etablerte «sannheter» i faget frem til nå.

Han beskriver forskningsprosjektet som en suksessfaktor for GK.

- En positiv effekt er at flere andre bygg – både nye bygg og rehabprosjekter – har fått samme løsninger som vi har brukt ved Miljøhuet GK, sier Aronsen og viser til bygg som Grensensvingen 7 hvor blant annet Miljødirektoratet leier, Solbråveien 23 i Asker, det nye LHL-sykehuset ved Gardermoen og HENTs nye hovedkontor i Trondheim.

- Dette er viktig for GK. Vi blir mer konkurransedyktige når vi vet at løsningene våre fungerer. Da blir det heller ikke tillegg i pris grunnet usikkerhet, påpeker Aronsen.

Testet med ekstreme temperaturer

Oppvarming ved hjelp av tilluft med overtemperatur har lenge vært et kontroversielt tema med mange skeptikere. Mange har vist til fare for skiktning, dårlig omrøring av luft og dårlig ventilasjonseffektivitet, kald trekk, kaldras fra kalde vinduer og termisk ubehag.

Forskningsprosjektet, som har strukket seg over to vintre, har i tillegg til grundige målinger og spørreundersøkelser ved Miljøhuset GK montert opp et eget testrom ved Sintef med samme egenskaper som et kontor i Miljøhuset GK.

Slik har de kunne teste GKs inneklima under ekstreme temperaturforhold. Og selv ved 20 minusgrader ute, viste testene ved laboratoriet at overtemperatur fungerer godt og innenfor ISO-standarden.

Beregninger og konklusjoner bekreftet

Fagdirektør for ventilasjon i GK, Sturla Ingebrigtsen, er svært fornøyd med konklusjonene i forskningsprosjektet.

- Oppsummert kan man si at det er gjennomført en 3. parts kontroll av systemet av Norges mest grundige institusjon, og alle våre beregninger og konklusjoner er bekreftet. Temperaturer, og energibruk, som ble beregnet i forkant av prosjektet, stemmer svært godt med sluttresultatet.

Dermed har GK veldokumenterte fakta å slå i bordet med.

- Dette underbygger GK Norge sin posisjon som en ingeniørbedrift, og jeg vil gratulere alle de som har vært involvert i prosjektet med et meget godt gjennomført arbeid. Dette er all grunn til å være stolt av, og noe vi må fortelle våre kunder om.

Konklusjoner:

• Overtemperatur med aktiv tilluftsventil gir god omrøring.
• Vindu uten kaldrassikring (bygg med passivhusstandard) gir ikke trekkproblemer (forutsatt normalhøye vinduer).
• Overtemperatur på luft gir ikke misfornøyde brukere (kvinner ble faktisk mer fornøyd, mens menn ikke merket forskjell).
• Lindinvent-systemet (Lindinspect), sammen med ArenaAX SD-anlegg, var helt optimalt å forske på grunnet mange målepunkter og god oversikt.
• Oppvarming ved hjelp av tilluft gir store besparelser siden radiatorer og panelovner kan sløyfes.
• Oppvarming via tilluft kan fint brukes om varmebehovet ikke overstiger ca. 15 W per m2 ved dimensjonert utetemperatur.

Fakta ForKlima:

• Prosjektet ForKlima er et forskningsprosjekt med byggeiere, rådgivere, produktutviklere og forskere for å evaluere og forbedre tekniskeløsninger for yrkesbygg med passivhus standard.
• De anbefalte løsningene skal gi godt inneklima, lavt energibehov, lave investeringskostader og fornøyde brukere.
• SINTEF Byggforsk, GK Norge, COWI, Link Arkitektur, HiOA, Norconsult, Multiconsult, Trox og Statsbygg er partnere i prosjektet.

Nøkkelord

Kontakter

Espen Aronsen
Fagsjef Energi GK Norge AS
espen.aronsen@gk.no
Tlf. 93052750

Bilder

Miljøhuset GK på Ryen benytter overtemperatur på ventilasjonen for å regulere temperaturen i bygget i stedet for radiatorer eller panelovner.
Miljøhuset GK på Ryen benytter overtemperatur på ventilasjonen for å regulere temperaturen i bygget i stedet for radiatorer eller panelovner.
Last ned bilde
Fagsjef Energi i GK Norge, Espen Aronsen.
Fagsjef Energi i GK Norge, Espen Aronsen.
Last ned bilde

Lenker

Om GK Gruppen

GK Gruppen
GK Gruppen
Ryenstubben 12
0679 Oslo

22 97 47 00http://www.gk.no
GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 2200 ansatte, med en omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner. Vi er til stede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.