Fagforbundet

Mette Nord: Regjeringa svekker velferden

Del

– Dette er et budsjett for svekket velferd og økte forskjeller, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hun er bekymret over at innstrammingen i kommunenes økonomi vil kunne gå ut over tilbudet innen barnehage, skole og omsorg. Kommunene får trangere rammer blant annet på grunn av økt rentenivå og underfinansiering av bemanningsnormen i barnehagene. Nord mener det er særlig ille at regjeringen tar 300 millioner kroner fra kommunenes tilbud til mennesker med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Fagforbundet peker på at folk vil merke at velferden blir dårligere på en rekke områder, og trekker fram:

-          økt makspris i barnehagene

-          kutt i låneramma til Husbanken

-          kutt i tannbehandling

-          kutt i fri rettshjelp

-          redusert satsing på sykehusene

-          ostehøvelkutt (ABE-reformen) svekker offentlige etater og tilbud

Velferden rammes fordi statbudsjettet viderefører skattekuttene, som under denne regjeringen nå vil passere 25 milliarder kroner. Kommunene påvirkes også direkte av denne skattekuttpolitikken, gjennom forslaget om å redusere satsen for eiendomsskatten.

- Dette vil svekke kommunenes mulighet til å levere gode tjenester til innbyggerne og undergraver det lokale folkestyret, sier Mette Nord.

Fagforbundet er også sterkt bekymret over regjeringens manglende innsats mot arbeidslivskriminalitet. Det er riktignok positivt at det gis 10 millioner kroner til A-krimsentrene, men dette hjelper lite når ostehøvelkuttene på nye 67 millioner kroner rammer etatene som skal bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet. Domstolene, politiet og Arbeidstilsynet mister muligheten til å gripe inn. Skatteetaten og Økokrim får kutt selv om økt innsats ville gitt staten økte inntekter gjennom blant annet bøter.

-Dette viser at regjeringa ikke tar arbeidslivskriminalitet på alvor, mener Mette Nord.

Kontakter

For ytterligere kommentarer:
Kjell-Erik N. Kallset: 952 28 158

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom