Innovasjon Norge

Mer fornøyde kunder for mindre penger

Del

Innovasjon Norge leverte mer for mindre, med bedre resultater og større effekter i 2016. Det går fram av årsrapporten administrerende direktør Anita Krohn Traaseth legger fram i dag. – Vi leverer flere oppdrag med mindre ressurser, til lavere kostander enn tidligere. Dessuten utløser en krone i finansiering fra oss nå to kroner fra private, sier Krohn Traaseth.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael

I 2016 fikk Innovasjon Norge 3,7 milliarder kroner over statsbudsjettet. I tillegg til de årlige bevilgningene bidro utlånsvirksomheten til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet fra Innovasjon Norge på i alt 6,7 milliarder kroner i 2016. Når private investorer går inn med kapital i tillegg, betyr det i alt 20,1 milliarder til innovative virksomheter. – Kort fortalt betyr det at vi får mer igjen for skattepengene enn tidligere, påpeker Traaseth.

Internasjonal rekord
Innovasjon Norge har i 2016 bistått flere bedrifter med å satse internasjonalt enn noen gang tidligere. 850 virksomheter fikk kartlagt sine muligheter og kvalifiserte råd om hvordan nettopp de kan satse i utvalgte markeder. Det er 25 prosent flere enn året før. Innovasjon Norge har også styrket satsingen på EUs ordninger, noe som har ført til at flere norske bedrifter får finansiert sine prosjekter med EU-midler enn tidligere. I tillegg har Innovasjon Norge inngått en avtale med Det europeiske investeringsfondet, EIF, som gir en økning på mulige utlån med inntil 1,2 milliarder kroner. Det er en betydelig bedring i tilgangen på kapital for bedrifter i en krevende fase, og den har ingen ekstra kostnad over statsbudsjettet.

Større vekst
Innovasjon Norges kunder vokser mer enn tilsvarende bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene vokser årlig 12,3 prosentpoeng mer, verdiskapingen 6,2 prosentpoeng mer og produktiviteten 2,2 prosentpoeng mer. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
93 prosent av kundene sier at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for at de har gjennomført sine prosjekter. – Vi ser også at kundene oppgir å være mer fornøyd med de tjenestene de får fra Innovasjon Norge enn tidligere, sier Anita Krohn Traaseth. – Vi har redusert saksbehandlingstiden kraftig, og for deler av tjenestene våre er vi nede på et snitt mellom fire og fem dager. Dette betyr at vi beveger oss i riktig retning og at endringene i vår egen virksomhet bidrar til mer fornøyde kunder. I 2017 og fremover jobber vi intenst videre med omstilling og digitalisering av vår kjernevirksomhet, finansiering.

Omstilling, bærekraft og grønt skifte
Næringslivet er i omstilling. Det er Innovasjon Norge også. Omstillingen som begynte i 2014 pågår fortsatt. Innovasjon Norge har redusert antallet ansatte med 9 prosent i 2016, men leverte mer til kundene. En stor endring i 2016 var at de regionale styrene ble avviklet. Likevel besluttes 95 prosent av alle saker lokalt, der kundene er.

Bærekraft er viktig i hver eneste sak Innovasjon Norge håndterer. I 2016 bidro 47 prosent av finansieringen til prosjekter som har en positiv virkning på miljøet. Det er en kraftig økning fra året før, da 38 prosent av pengene gikk til «grønne» prosjekter.

Faktaboks Innovasjon Norges resultater 2014- 2016:

 • 1 krone fra Innovasjon Norge utløser nå 2 kroner fra næringslivet. I 2014 ga 1 krone fra IN 1,6 fra næringslivet.
 • Innovasjon Norge har hentet inn 1,2 milliarder kroner mer i risikokapital fra EU ved Det europeiske investeringsfondet EIF.
 • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene øker med 12,3 prosentpoeng mer, verdiskaping 6,2 prosentpoeng og produktivitet 2,2 prosentpoeng mer enn de som ikke er kunder av Innovasjon Norge.
 • Saksbehandlingstid for etablerertilskudd er gått ned fra 60 til 4 dager.
 • Ni av ti sier at Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
 • Det er en sterk økning i «grønne» prosjekter, fra 37 prosent i 2015 til 47 prosent i 2016.
 • Innovasjon Norge tilbakebetalte i 2016 mer enn en halv milliard kroner i utbytte og overføringer til eierne.
 • 95 prosent av alle saker besluttes lokalt, nær kundene.
 • Innovasjon Norge ble kåret til Norges nest mest attraktive arbeidsplass på Universums oversikt.
 • Ansatte i Innovasjon Norge preges av høy motivasjon og jobbtilfredshet. Gjennomsnittlig score på medarbeiderundersøkelsen i 2016 er ca. 4 – av maksimalt 5.
 • Trives i omstilling: Sykefraværet var 3,6 prosent i 2016. Snitt i statlig forvaltning er 6,1 prosent, i kommunal forvaltning 7,9 prosent. Innovasjon Norge har en turnover på 6,9 prosent.
 • Mangfold: 54 prosent av de ansatte er kvinner og 26,5 prosent har internasjonal opprinnelse.

Du kan lese hele årsrapporten for 2016 her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom