Samferdselsdepartementet

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Del

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester. I tillegg vil frekvensene legge til rette for den fremtidige utbredelsen av 5G, noe som er viktig for en vellykket digitalisering i både privat og offentlig sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De aktuelle frekvensressursene i 700 MHz-båndet benyttes i dag til kringkasting. Denne ressursen skal nå gjøres tilgjengelig for de kommersielle aktørene i markedet til mobilt bredbånd

– Regjeringen har med denne beslutningen fulgt opp intensjonene i ekomplanen. Dette er en god løsning med tanke på konkurransesituasjonen i markedet og for å skape forutsigbarhet for fremtidige investeringer fra tilbyderne. Disse frekvensene har gode dekningsegenskaper, og de vil derfor være viktige for å sikre utbredelse av avanserte mobiltjenester i hele landet. Dessuten er 700 MHz-båndet en av de utpekte ressursene for fremtidig utbygging av 5G, som er neste generasjons mobilnett. 5G legger blant annet til rette for å utnytte potensialet i Tingenes internett, sier samferdselsministeren.

Tildeling av frekvensressurser sent i 2018 eller tidlig i 2019

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har allerede arbeidet mye med å tilrettelegge for tildeling av disse frekvensressursene. Nkom vil nå gå videre med detaljerte forberedelser med utforming av tildelingsvilkår og auksjonsregelverk. Dette er et omfattende arbeid som vil ta tid. Det legges opp til å gjennomføre tildeling ved auksjon innen utgangen av neste år, eventuelt i første del av 2019.

Frekvensressursene skal dekke behov både for myndigheter og markedet

Fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetater og Forsvaret vil kunne leveres av de kommersielle mobiltilbyderne. Disse brukergruppene løser svært viktige samfunnsoppgaver. Det vil derfor også gjennomføres tiltak for å legge til rette for at disse samfunnsviktige brukernes behov kan bli ivaretatt gjennom en kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser.

Oppfølging av beslutning fra 2015

Regjeringen besluttet allerede i november 2015 at 700 MHz-båndet (694-790 MHz) i fremtiden skal anvendes for mobilkommunikasjonsformål og ikke til kringkasting. Denne ukens beslutning følger dermed opp avgjørelsen fra 2015 med å klargjøre at 2x30 MHz (703-733/758-788 MHz) skal tilfalle de kommersielle tilbyderne.

Flere tiltak legger til rette for økt digitalisering

Norge ligger allerede i verdenstoppen i bruk av Internett og mobil. Regjeringen vil arbeide for at Norge skal beholde den gode posisjonen også i årene framover. Ekomtilbyderne investerer store summer for å utvikle både tjenester og infrastruktur. Regjeringen bidrar med økonomiske midler blant annet til bedre bredbåndsdekning i distriktene, sikrere ekomnett med større kapasitet og flere fiberkabler til utlandet. Nylig endret regjeringen ledningsforskriften. Dette vil redusere kostnadene ved å legge fiberkabler i offentlig vei for fremføring av bredbånd.  

For flere opplysninger se – se: 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsordningen: 60 millioner kroner til kollektivsatsing i Grenland19.4.2018 12:06Pressemelding

- Grenland er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Fra 2016 til 2017 har bruken av kollektivtrafikk økt med litt over 11 prosent, og vi ser også at flere velger å sykle. Samtidig vokser ikke biltrafikken. Resultatet er bedre fremkommelighet og bedre bymiljø. Det utløser 60 millioner kroner fra staten til bedre kollektivsatsing i regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger17.4.2018 15:50Pressemelding

- Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer i dag fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale17.4.2018 13:45Pressemelding

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene.

Strekningen E6 Ensby – Øyer legges til Nye Veiers portefølje13.4.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen ønsker å bygge og drifte infrastruktur i Norge så effektivt og kostnadsbesparende som mulig. Nye Veier AS har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å legge til denne strekningen i Nye Veiers portefølje får vi sammenhengende vei med 110 km/t helt fram til Øyer. Et godt eksempel på at selskapet ser helheten i utbygging av vei i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom