Samferdselsdepartementet

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Del

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester. I tillegg vil frekvensene legge til rette for den fremtidige utbredelsen av 5G, noe som er viktig for en vellykket digitalisering i både privat og offentlig sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De aktuelle frekvensressursene i 700 MHz-båndet benyttes i dag til kringkasting. Denne ressursen skal nå gjøres tilgjengelig for de kommersielle aktørene i markedet til mobilt bredbånd

– Regjeringen har med denne beslutningen fulgt opp intensjonene i ekomplanen. Dette er en god løsning med tanke på konkurransesituasjonen i markedet og for å skape forutsigbarhet for fremtidige investeringer fra tilbyderne. Disse frekvensene har gode dekningsegenskaper, og de vil derfor være viktige for å sikre utbredelse av avanserte mobiltjenester i hele landet. Dessuten er 700 MHz-båndet en av de utpekte ressursene for fremtidig utbygging av 5G, som er neste generasjons mobilnett. 5G legger blant annet til rette for å utnytte potensialet i Tingenes internett, sier samferdselsministeren.

Tildeling av frekvensressurser sent i 2018 eller tidlig i 2019

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har allerede arbeidet mye med å tilrettelegge for tildeling av disse frekvensressursene. Nkom vil nå gå videre med detaljerte forberedelser med utforming av tildelingsvilkår og auksjonsregelverk. Dette er et omfattende arbeid som vil ta tid. Det legges opp til å gjennomføre tildeling ved auksjon innen utgangen av neste år, eventuelt i første del av 2019.

Frekvensressursene skal dekke behov både for myndigheter og markedet

Fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetater og Forsvaret vil kunne leveres av de kommersielle mobiltilbyderne. Disse brukergruppene løser svært viktige samfunnsoppgaver. Det vil derfor også gjennomføres tiltak for å legge til rette for at disse samfunnsviktige brukernes behov kan bli ivaretatt gjennom en kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser.

Oppfølging av beslutning fra 2015

Regjeringen besluttet allerede i november 2015 at 700 MHz-båndet (694-790 MHz) i fremtiden skal anvendes for mobilkommunikasjonsformål og ikke til kringkasting. Denne ukens beslutning følger dermed opp avgjørelsen fra 2015 med å klargjøre at 2x30 MHz (703-733/758-788 MHz) skal tilfalle de kommersielle tilbyderne.

Flere tiltak legger til rette for økt digitalisering

Norge ligger allerede i verdenstoppen i bruk av Internett og mobil. Regjeringen vil arbeide for at Norge skal beholde den gode posisjonen også i årene framover. Ekomtilbyderne investerer store summer for å utvikle både tjenester og infrastruktur. Regjeringen bidrar med økonomiske midler blant annet til bedre bredbåndsdekning i distriktene, sikrere ekomnett med større kapasitet og flere fiberkabler til utlandet. Nylig endret regjeringen ledningsforskriften. Dette vil redusere kostnadene ved å legge fiberkabler i offentlig vei for fremføring av bredbånd.  

For flere opplysninger se – se: 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom