Mental HelseMental Helse

Mental Helse lanserer nasjonal senior-allianse

Del

Mental Helse lanserer en nasjonal senior-allianse under Arendalsuka. Føniksalliansen skal endre samfunnet.

Mental Helse har invitert inn flere titalls store aktører til en nasjonal dugnad for å endre seniorpolitikken. Alliansen er en bred sammenslutning av bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Sammen skal de lansere innovative prosjekter som skal endre hvordan Norge behandler sine eldre.

– Norge er i ferd med å gå i senior-fella. Den såkalte eldrebølgen vi har snakket om i årevis er over oss uten at politikerne har maktet å ta omfattende grep for å møte den. Det har vært mye prat, men liten grad av politisk dristighet og innovasjon, sier Anlov P. Mathiesen, informasjonsleder i Mental Helse. 

Dette ønsker Mental Helse å gjøre noe med. Derfor har de invitert inn en lang rekke sentrale aktører til en nasjonal senior-allianse som skal iverksette konkrete prosjekter for seniorer. Deltagerne spenner fra bedrifter som Elkjøp, Telia og Selvaag Bolig til Fretex, Frivillighet Norge og Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

– Vi har hatt en klar strategi om hvem vi ønsket i alliansen, og har prioritert deltagere med et ekte engasjement og evne til nytenkning. Vi ønsket en allianse som tør å gjennomføre innovative og ambisiøse prosjekter. Føniksalliansen er ikke et sted du bare har navnet ditt fordi det ser fint ut, det er et sted for handling og samfunnsendring, understreker Mathiesen. 

– Vi trenger en ny seniorkultur

– Vi mener at dagens samfunnsmodell ikke tar tilstrekkelig hensyn til menneskelige aspekter, og at det er på tide med en grunnleggende senior-reform. Graden av ensomhet og depresjon blant eldre er unødvendig høy og i stor grad en konsekvens av mange tiårs ukultur på området. Oppbevaring på sykehus eller i såkalt egen bolig skjer idag slik at den eldre kobles fra resten av samfunnet. Svært mange blir sittende alene, samtidig som det egentlig er en smal sak å sørge for at disse har muligheter for å treffe andre og være aktive. Bruken av antidepressiva og andre sløvende medisiner blant eldre er ekstrem, noe som er en klar konsekvens av ukulturen som har fått befeste seg over tid, hevder Mathiesen. 

Føniksalliansen ønsker å skape endring gjennom gode eksempler, som skal vise lokalsamfunnet hva som er mulig.

– Vi ønsker ikke å drive politisk kritikk eller å fortelle politikerne hvor dårlige de er. Vår metode er omvendt, nemlig å vise frem gode eksempler. Noen av prosjektene skal vi gjennomføre sammen med det offentlige, mens andre skal bli foregangsmodeller som det offentlige kan nyte godt av eller bli en del av. Om vi skal få til store reelle endringer krever det et bredt samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og politiske skillelinjer. 

Lanserer generasjonsboliger, arbeidsformidling og samarbeid

Under Arendalsuka lanseres alliansens første prosjekter, blant annet en ny generasjonsbolig-modell.

– Vi har en stor mengde spennende prosjekter i emning som lanseres fortløpende gjennom høsten og vinteren. De aller første vi lanserer er arbeidet med en generasjonsbolig, et

nytt boligkonsept som skal huse både barn, eldre og studenter. Denne modellen forteller mye om hva vi ønsker med Føniksalliansen, nemlig å skape et samfunn der generasjonene faktisk møtes, og der seniorer har en kortere vei til involvering og aktivitet enn i dag, forteller Mathiesen. 

Debatt mellom Bent Høie, NHO og LO

Mental Helse og Føniksalliansen arrangerer samtidig en debatt der blant andre helseminister Bent Høie, LO, NHO og likestillingsministeren skal diskutere seniorpolitikk.

FAKTA

 

DEBATT OG LANSERING, ARENDALSUKA

 

Mental Helse og Føniksalliansen

Teltscenen torsdag 17. august kl. 11.00-13.00:

 

Seniordebatt

«Gir vi blaffen i de eldre?»

 

Debattleder Oddvar Stenstrøm

Debattpanel

Bent Høie, helseminister

Kristin Sæter, LO

Svein Oppegård, NHO

Hanne Bjurstrøm, Likestillingsombud

Kari Kjønås Kjos, leder stortingets helsekomité

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

 

 

OM FØNIKSALLIANSEN

Føniksalliansen er et initiativ fra Mental Helse, og en sammenslutning av flere titalls aktører fra næringsliv, frivillighet, akademia og det offentlige. Målsettingen er å inkludere eldre i samfunnet. Alliansen skal bidra til dette ved å selv lansere en rekke konkrete prosjekter over hele landet. Prosjektene spenner fra aktivisering og sosiale tiltak til teknisk innovasjon, boligtilbud, generasjonsprosjekter, helsetilbud, psykisk helse, spareløsninger og ernæring. 

I forbindelse med alliansen har vi hatt et råd bestående av Johan Kaggestad, Astrid Nøklebye Heiberg, Odd Einar Dørum, Sven Mollekleiv, Bjarne Håkon Hanssen, Gunn Marit Helgesen, Minken Fossheim og Victor Normann.

De første prosjektene lanserer under Arendalsuka på Teltscenen torsdag 17.08 kl. 11.00-13.00. Ytterligere prosjekter lanseres fortløpende gjennom høsten 2017 og hele 2018. Prosjektene skal være varige og bidra til å endre seniorkulturen i Norge.

Alliansepartnere: Mental Helse, Selvaag Bolig, Livsglede for Eldre, Elkjøp, Virke Trening, Fretex, Prospera, Seniorsaken, Telia, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Frivillighet Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse, CuraGuard, Aleris, Sameign, Alder, Nyby

FØNIKSALLIANSEN video
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mental Helse

Mental Helse
Mental Helse
Storgata 38
0182 Oslo

09875http://www.mentalhelse.no

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Følg saker fra Mental Helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mental Helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mental Helse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom