Mental Helse

Mental Helse krever strakstiltak

Del

Mental Helse krever strakstiltak fra helseministeren mot unødvendig tvangsbruk i psykiatrien.

Foto: Adrian Lorentsson
Foto: Adrian Lorentsson

Etter de siste dagers avsløringer viser det seg at myndighetene ikke har kontroll på tvangsbruken i psykiatrien. I tillegg ønsker sykehusene å hemmeligholde sin bruk av tvangsmidler.

– Slik kan vi ikke ha det, enkelt og greit, sier Kristian Kise Haugland, landsleder i Mental Helse. 

– Derfor har vi skreddersydd en liste med gjøremål som myndighetene kan innføre på kort sikt for å endre en skremmende praksis. Men ikke minst også for å gjenreise noe av tilliten som er tapt hos pasientgruppen, forteller Haugland. 

Brukerorganisasjonen har derfor satt opp en liste over tiltak den anbefaler helseministeren å igangsette umiddelbart:

1. Legg ned kontrollkommisjonene

Det bør opprettes én felles kontroll- og overprøvingsinstans for alle vedtak som fattes etter psykisk helsevernloven, i tråd med anbefalingene fra Paulsrud-utvalget i 2011. Dette kontrollorganet må også ha mulighet til å undersøke og eventuelt etterprøve de faglige vurderingene som er gjort i forkant av beltelegginger, noe dagens kontrollkommisjoner ikke har anledning til.

2. Opprett egne tilsynsutvalg som oppsøker pasientene og som kan gi pålegg om endringer.Dagens kontrollkommisjoner gjennomfører i for liten grad egne undersøkelser knyttet til pasientsikkerhet, rettigheter og velferd på institusjonene. I tillegg får deres funn av klageverdige forhold for liten oppmerksomhet hos fylkesmennene.

3. Ansvarliggjør sykehusledelsene med tanke på bruk av tvangsmidler. Lovisenberg Sykehus i Oslo har vist at når ledelsen tok et oppgjør med bruk av tvangsmidler, kunne antall beltelegginger reduseres med 85%. Dette viser at det meste av beltelegginger som skjer i dag kan være resultat av dårlige prioriteringer fra ledelsene på de enkelte institusjonene.

4. Granskning

Start en granskning av tvangsbruken i psykiatrien. Resultatene vil styrke arbeidet til det allerede eksisterende tvangslovutvalget, og bidra til en bedre oversikt over omfang og rutiner knyttet til tvangsmiddelbruk nasjonalt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Adrian Lorentsson
Foto: Adrian Lorentsson
Last ned bilde

Lenker

Om Mental Helse

Mental Helse
Mental Helse
Storgata 38
0182 Oslo

09875http://www.mentalhelse.no

Mental Helse er i prinsippet imot bruk av tvang. Les mer her: http://www.mentalhelse.no/politikk/tvang

Følg saker fra Mental Helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mental Helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mental Helse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom