Norsk Transportarbeiderforbund

Mekling for godssjåførene - Stor streikefare

Del

Mandag den 13. og tirsdag den 14. juni er avsatt til mekling i lønnsoppgjøret for godssjåførene tilknyttet avtalene med NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

Forhandlingsleder for Norsk Transportarbeiderforbund, Morten Hagen, sier det vil bli en krevende mekling.

- Til forhandlingene i slutten av mai, ble vi møtt med motkrav fra arbeidsgiversiden, som ville medført en svekkelse av opparbeidede tariffrettigheter, som vi fra arbeidstakersiden ikke kunne godta, sier Hagen.
 
Lønnsnivået for godssjåførene har blitt hengende etter resten av arbeidstakerne i Norge i lang tid. Lønna til yrkessjåførene ligger nå på under 85 prosent av hva en gjennomsnittlig industriarbeider tjener.

- Dette står ikke i forhold til ansvaret og belastningen som hviler på sjåførene av de største kjøretøyene som ferdes langs norske veier, sier Hagen. I fjor sommer ble minstelønna i overenskomsten allmenngjort. Det vil si at den nå er lovfestet, også for utenlandske transportselskaper som opererer på norske veier som kabotasje og kjøring etter direktivet om kombinerte transporter.

- En kraftig økning av minstelønna er ett av hovedkravene fra arbeidstakersiden, og vi mener det nå er på høy tid at denne yrkesgruppen får et kraftig løft, sier han.

I tilfelle meklingen ikke kommer i mål, er det i første runde tatt ut transportbedrifter som dekker et vidt spekter av transporten i hele Norge.

- Distribusjon og godstransport over hele landet vil bli rammet, sammen med utkjøring av drivstoff til bensinstasjoner. I tillegg til dette, vil innhenting og transport av melk i enkelte deler av landet bli rammet, sier Morten Hagen.

En eventuell streik vil tidligst bli iverksatt fra arbeidstidens start, onsdag den 15. juni. En slik streik vil i første omgang omfatte medlemmer i følgende bedrifter:

- Hoyer Norway AS
- HOB Gods AS
- SB Transport AS
- Østerhus Transport AS
- Hans Ivar Slåttøy Transport AS
- Veøy AS, med sine underavdelinger Sør, Vest og Øst, samt datterselskapet Veøy Møre 
  AS.

- Med disse bedriftene, vil mellom 500 - 600 medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet være ute i streik dersom vi ikke kommer i mål med meklingen, avslutter NTFs forhandlingsleder.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund oppfordrer til streik den 15. november9.11.2017 18:54Pressemelding

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok i dag enstemmig å oppfordre medlemmer, klubber og foreninger om å tilslutte seg den politiske streiken som LO i Oslo og fagforeningene i byggningssektoren har tatt initiativ til den 15. november. Kampen mot løsarbeid, midlertidige ansettelser og innleievirksomhet er en av de viktigste faglige og politiske kampene i arbeidslivet i dag, sier Lars Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Oslo havn er erklært Port of Convenience (POC)16.10.2017 16:37Pressemelding

Styret i ITFs koordineringskomité i Norge vedtok i dag enstemmig å erklære Oslo havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience). Den norske koordineringskomiteen fikk fullmakt fra ITF om å gjøre et slikt vedtak på et møte i ITF (International Transport Workers' Federation) i Cape Town i Sør-Afrika i juni i år. De norske ITF-forbundene ba den gangen om at vedtaket ble utsatt inntil det var drøftet med de politiske myndigheter i Oslo.

"Hvor går veien videre?" – Politisk debatt etter Stortingsvalget 2017 - Thon Hotell Arena, Lillestrøm onsdag 27. september 2017 kl. 14.0027.9.2017 08:36Pressemelding

Norsk Transportarbeiderforbund avholder i disse dager sitt landsmøte i Lillestrøm. Vi arrangerer i den forbindelse en politisk debatt der temaet er "Hvor går veien videre?" etter stortingsvalget 2017. Målet med denne debatten er å belyse hva fagbevegelsen og de politiske partiene i opposisjon kan og bør samarbeide om i stortingsperioden frem mot 2021.

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom