Samferdselsdepartementet

Meir pengar til byutvikling i Trondheim

Del

- Vi må sikre betre framkome og meir miljøvennlege transportløysingar i dei store byane. Derfor er det meir pengar til viktige prosjekt i ny Miljøpakke Trondheim. No opnar vi for tidlegare anleggsstart på Nydalsbrua (Sluppen bru), finansiering av MetroBussen og pengar til prosjekt for både kollektivtransport, sykkel, gange og veg, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Miljøpakke Trondheim trinn 3 bygger på den eksisterande Miljøpakka. Målet med pakka er at veksten i persontransporten i Trondheim skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange, det såkalla nullvekstmålet. Miljøpakka er ein viktig del av bymiljøavtale med Trondheim som vart signert for eit år sia. (lenke til PM)

- Regjeringa følgjer opp lovnaden om betre framkome for kollektivreisande, gåande og syklande i dei største byområda. Dette nyt Trondheim også godt av, seier samferdselsministeren.

I revisjonen av Miljøpakke Trondheim blir innkrevjingsperioden av bompengar, utvida med fem år, til 2029, etter ønske frå lokale styresmakter  Takst- og rabattsystemet blir endra, mens plasseringa av bomstasjonane blir som før.

Som ein del av bymiljøavtalen skal staten og kommunen/fylkeskommunen ta halvparten kvar av utgiftene til MetroBussen. Dei auka inntektene i Miljøpakka gjer det mogleg for kommunen og fylkeskommunen å finansiere sin del av MetroBussen. Miljøpakke Trondheim er  også eit viktig bidrag for at Trondheim skal få eit samanhengande nett av gang- og sykkelveg i byen.

- Ny Miljøpakke betyr meir pengar til utbygging av infrastruktur i Trondheim. Nydalsbrua er eit etterlengta prosjekt og vi opnar no for at prosjektet kan forskoterast i Miljøpakken. Da får prosjektet tidlegare anleggsstart og det kan kanskje opna for trafikk allereie i 2022, seier Solvik-Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja18.10.2018 11:00Pressemelding

- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir mykje av sjømaten frå Troms og Finnmark frakta på dei smale vegane på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegane er i best mogleg stand for dei som brukar den, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statsbudsjettet 2019: Satsinga på samferdsel held fram8.10.2018 10:02Pressemelding

– Regjeringas satsing på samferdsel bind landet tettare saman. Vi byggjer veg og jernbane i eit tempo som aldri før, og vi satsar på teknologi. Gjennom det skaper vi ein enklare kvardag for folk flest, styrkjer næringslivets konkurransekraft, og utvider bu- og arbeidsregionane. Regjeringa foreslår å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom