Samferdselsdepartementet

Meir pengar til byutvikling i Trondheim

Del

- Vi må sikre betre framkome og meir miljøvennlege transportløysingar i dei store byane. Derfor er det meir pengar til viktige prosjekt i ny Miljøpakke Trondheim. No opnar vi for tidlegare anleggsstart på Nydalsbrua (Sluppen bru), finansiering av MetroBussen og pengar til prosjekt for både kollektivtransport, sykkel, gange og veg, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Miljøpakke Trondheim trinn 3 bygger på den eksisterande Miljøpakka. Målet med pakka er at veksten i persontransporten i Trondheim skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange, det såkalla nullvekstmålet. Miljøpakka er ein viktig del av bymiljøavtale med Trondheim som vart signert for eit år sia. (lenke til PM)

- Regjeringa følgjer opp lovnaden om betre framkome for kollektivreisande, gåande og syklande i dei største byområda. Dette nyt Trondheim også godt av, seier samferdselsministeren.

I revisjonen av Miljøpakke Trondheim blir innkrevjingsperioden av bompengar, utvida med fem år, til 2029, etter ønske frå lokale styresmakter  Takst- og rabattsystemet blir endra, mens plasseringa av bomstasjonane blir som før.

Som ein del av bymiljøavtalen skal staten og kommunen/fylkeskommunen ta halvparten kvar av utgiftene til MetroBussen. Dei auka inntektene i Miljøpakka gjer det mogleg for kommunen og fylkeskommunen å finansiere sin del av MetroBussen. Miljøpakke Trondheim er  også eit viktig bidrag for at Trondheim skal få eit samanhengande nett av gang- og sykkelveg i byen.

- Ny Miljøpakke betyr meir pengar til utbygging av infrastruktur i Trondheim. Nydalsbrua er eit etterlengta prosjekt og vi opnar no for at prosjektet kan forskoterast i Miljøpakken. Da får prosjektet tidlegare anleggsstart og det kan kanskje opna for trafikk allereie i 2022, seier Solvik-Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet12.1.2018 10:49Pressemelding

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mulighet for store kostnadskutt på E1622.12.2017 15:19Pressemelding

- Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E16 Slomarka-Nybakk viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med over 20 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom