Samferdselsdepartementet

Meir pengar til byutvikling i Trondheim

Del

- Vi må sikre betre framkome og meir miljøvennlege transportløysingar i dei store byane. Derfor er det meir pengar til viktige prosjekt i ny Miljøpakke Trondheim. No opnar vi for tidlegare anleggsstart på Nydalsbrua (Sluppen bru), finansiering av MetroBussen og pengar til prosjekt for både kollektivtransport, sykkel, gange og veg, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Miljøpakke Trondheim trinn 3 bygger på den eksisterande Miljøpakka. Målet med pakka er at veksten i persontransporten i Trondheim skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange, det såkalla nullvekstmålet. Miljøpakka er ein viktig del av bymiljøavtale med Trondheim som vart signert for eit år sia. (lenke til PM)

- Regjeringa følgjer opp lovnaden om betre framkome for kollektivreisande, gåande og syklande i dei største byområda. Dette nyt Trondheim også godt av, seier samferdselsministeren.

I revisjonen av Miljøpakke Trondheim blir innkrevjingsperioden av bompengar, utvida med fem år, til 2029, etter ønske frå lokale styresmakter  Takst- og rabattsystemet blir endra, mens plasseringa av bomstasjonane blir som før.

Som ein del av bymiljøavtalen skal staten og kommunen/fylkeskommunen ta halvparten kvar av utgiftene til MetroBussen. Dei auka inntektene i Miljøpakka gjer det mogleg for kommunen og fylkeskommunen å finansiere sin del av MetroBussen. Miljøpakke Trondheim er  også eit viktig bidrag for at Trondheim skal få eit samanhengande nett av gang- og sykkelveg i byen.

- Ny Miljøpakke betyr meir pengar til utbygging av infrastruktur i Trondheim. Nydalsbrua er eit etterlengta prosjekt og vi opnar no for at prosjektet kan forskoterast i Miljøpakken. Da får prosjektet tidlegare anleggsstart og det kan kanskje opna for trafikk allereie i 2022, seier Solvik-Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsordningen: 60 millioner kroner til kollektivsatsing i Grenland19.4.2018 12:06Pressemelding

- Grenland er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Fra 2016 til 2017 har bruken av kollektivtrafikk økt med litt over 11 prosent, og vi ser også at flere velger å sykle. Samtidig vokser ikke biltrafikken. Resultatet er bedre fremkommelighet og bedre bymiljø. Det utløser 60 millioner kroner fra staten til bedre kollektivsatsing i regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger17.4.2018 15:50Pressemelding

- Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer i dag fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale17.4.2018 13:45Pressemelding

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene.

Strekningen E6 Ensby – Øyer legges til Nye Veiers portefølje13.4.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen ønsker å bygge og drifte infrastruktur i Norge så effektivt og kostnadsbesparende som mulig. Nye Veier AS har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å legge til denne strekningen i Nye Veiers portefølje får vi sammenhengende vei med 110 km/t helt fram til Øyer. Et godt eksempel på at selskapet ser helheten i utbygging av vei i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom