Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Meget stor og stor snøskredfare i deler av Trøndelag og Nordland i helgen

Del

Kraftig regn og mildt vær på et allerede meget ustabilt snødekke fører til stor og meget stor snøskredfare for nordlige deler av Trøndelag og Nordland. Folk bør holde seg langt unna skredterreng og følge informasjon fra lokale veimyndigheter, politi og kommune.

Fredag gikk det snøskred over Ofotbanen. I helgen ventes økende antall våte skred i Trøndelag og Nordland. Foto: baneNor/regObs
Fredag gikk det snøskred over Ofotbanen. I helgen ventes økende antall våte skred i Trøndelag og Nordland. Foto: baneNor/regObs

Mye regn og ustabil snø gir meget stor skredfare i Helgeland

- Kombinasjonen av ustabilt snødekke, meldte nedbørmengder og mengden bratt terreng gjør at vi fortsatt vurderer skredfaren lørdag til å kunne komme opp i faregrad 5 – meget stor snøskredfare i region Helgeland sier vaktleder i NVEs snøskredsvarsling, Emma Julseth Barfod.

Siden Helgeland ikke er en av de faste varslingsregionene med regelmessige snøobservasjoner er det knyttet noe usikkerhet til hvor ustabilt snødekket er. Dermed er det også noe usikkert hvor mange og hvor store skred som vil gå når nedbøren kommer. Mange av skredene vil gå i terreng langt fra folk, dette kan påvirke den «opplevde faregraden». Vær likevel obs på at skred kan gå på uvante steder og kjente skred kan gå lenger enn vanlig.

I resten av Nordland og i Nord-Trøndelag vil faregraden ligge på 4 – Stor.

- Her venter vi også mange middels store og noen store naturlig utløste skred. Skred kan ramme vei og utsatt infrastruktur sier vaktlederen og legger til - Allerede fredag registrerte vi en økning i antall skred som følge av det milde været, og med regnvær lørdag venter vi at det vil gå enda flere skred.

Ferdsel i fjellet

Tenker du på en fjelltur de kommende dager? Da er rådet fra NVE krystallklart og entydig: - Under de rådende forhold anbefales det å unngå all ferdsel i eller i nærheten av skredterreng.

Vakthavende hydrolog ved jordskredvarslingen, Ann-Live Øye Leine sier at vi også kan vente sørpeskred som følge av regnværet vi har i vente i Trøndelag og Nordland.

- Hold avstand til elve- og bekkeleier, og vær særskilt på vakt dersom snøen er blåaktig og vannmettet.

Ferdsel på vei

Ved både meget stor og stor snøskredfare venter vi at store skred kan treffe utsatte veistrekninger. Skal man ut og kjøre på veier i de utsatte områder anbefaler geolog Ole-André Helgaas hos Statens Vegvesen å følge med på www.vegvesen.no under Trafikkmeldinger. Her oppdateres veihendelser fortløpende. Helgaas sier at lokale brøytesjåfører følger med på veinettet kontinuerlig for å overvåke situasjonen og veimeldingene på www.vegvesen.no blir kontinuerlig oppdatert med etter informasjon fra brøytebilsjåførene.

Fare for våte skred også andre steder i landet

 

I Troms og på Nordvestlandet ventes betydelig skredfare (faregrad 3) lørdag, mens det andre steder i landet er moderat fare for snøskred (faregrad 2). Felles for de fleste regionene er at det er våte snøskred som er hovedproblemet, med fortsatt fare for glideskred og skavlbrudd.

– Skred kan enten løses ut naturlig eller det er lett for skikjørere å løse ut skred sier Barfod

Der hvor det fremdeles er kaldt, som i Finnmark og på Svalbard er skredproblemet tørre skred.

Mer informasjon på varsom.no

 

Her kan du finne mer informasjon:

Snøskredvarslene og de øvrige naturfarevarslene: www.varsom.no

Generell informasjon om skredproblemer: http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredproblemer/

Trafikkmeldinger: www.vegvesen.no

Registrering av naturfarerelaterte observasjoner: www.regobs.no

Aktsomhetskart for snøskred: https://gis3.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet

Faktaark for sørpeskred: http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_06.pdf

Snøskredvarslingen er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt

Kontakter

Vaktleder i Snøskredvarslingen: 48 88 01 00

Pressetelefon: 48 99 76 67

Bilder

Fredag gikk det snøskred over Ofotbanen. I helgen ventes økende antall våte skred i Trøndelag og Nordland. Foto: baneNor/regObs
Fredag gikk det snøskred over Ofotbanen. I helgen ventes økende antall våte skred i Trøndelag og Nordland. Foto: baneNor/regObs
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom