Medietilsynet

Medietilsynet skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Del

Regjeringen ønsker etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier. Medietilsynet fikk i dag i oppdrag fra barne- og likestillingsministeren å utforme forslaget til slike retningslinjer, med støtte fra Forbrukertilsynet.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

– Medietilsynet er glad for at regjeringen tar utfordringen med uheldig kroppspress i sosiale medier på alvor. Dette oppdraget passer godt sammen vårt arbeid med kritisk medieforståelse og barn og unges medievaner, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet vil be om innspill fra aktører og bransjen i arbeidet med skissen til etiske retningslinjer, som skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten.

Tar grep for å redusere kroppspress

Bakgrunnen for initiativet er en økning i visse former for psykiske lidelser blant barn og unge. Forskere mener at endringer i barn og unges forhold til kropp og utseende og ulike former for press i barns hverdag er blant årsakene.

– Jeg er glad for at Medietilsynet har takket ja til å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som kan bidra til å motvirke det kropps- og utseendepresset barn og unge blir utsatt for i sosiale medier. Nå har vi kommet et steg videre i arbeidet med å styrke barn og unges trygghet og selvtillit, sier Linda Hofstad Helleland.

Barne- og likestillingsministeren og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte påvirkere, bransjenettverk, ungdom, forskere og politikere til et rundebordsmøte 5. juni. Der ble etiske retningslinjer og andre tiltak for å redusere uheldig kroppspress gjennom markedsføring og produktplassering i sosiale medier etterlyst.

– Ser frem til å bruke vår kompetanse

Medietilsynet og Forbrukertilsynet vil nå sette i gang med arbeidet som skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten.

– Tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at totalt 89 prosent av barn og unge i alderen 9–18 år bruker sosiale medier. Kroppspress barn og unge opplever via sosiale medier er en utfordring vi må ta på alvor, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse om hvordan barn og unge lever sine digitale liv, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner media si rolle må få ein meir sentral plass i grunnskulens læreplanar20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner kritisk medieforståing og media si rolle som meiningsberar må få større plass i dei nye læreplanane for grunnskulen. – Når elevane lærer å reflektere kritisk over truverdigheiten og påverknadskrafta i ulike mediebodskap, blir det enklare for dei å navigere i eit stadig meir komplekst medielandskap, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet mener medienes rolle må få en mer sentral plass i grunnskolens læreplaner20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse og medienes rolle som meningsbærer må få større plass i de nye læreplanene for grunnskolen. – Når elevene lærer å reflektere kritisk over troverdigheten og påvirkningskraften i ulike mediebudskap, blir det enklere for dem å navigere i et stadig mer komplekst medielandskap, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom