Medietilsynet

Medietilsynet har fordelt 20 millioner kroner til lokalkringkasting

Del

85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting. Omkring halvparten av midlene går til å digitalisere lokalradio. – Lokale radio- og tv-aktører er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

85 lokale kringkastere er tildelt nær 20 millioner i støtte til ulike prosjekter. Omkring halvparten av pengene går til å digitalisere landets lokalradioer. Foto Medietilsynet
85 lokale kringkastere er tildelt nær 20 millioner i støtte til ulike prosjekter. Omkring halvparten av pengene går til å digitalisere landets lokalradioer. Foto Medietilsynet

Til sammen mottok Medietilsynet 340 søknader fra 106 aktører, som totalt søkte om nesten 51 millioner kroner. 19,8 millioner kroner er fordelt i denne tildelingsrunden.

– Det vitner om stor interesse for støtteordningen, sier Velsand.

Støtter nyskapende prosjekter

Omkring halvparten av støttemidlene er øremerket prosjekter som skal bidra til å digitalisere landets lokalradioer. I tillegg er søknader om tilskudd til lokale programproduksjoner som stimulerer til bruk av norsk musikk prioritert.

Flere mottok støtte til nyskapende prosjekter, som for eksempel programproduksjonene «Til ROBEK og tilbake» og «Da Røros ble samisk» fra Rørosnytt. ROBEK står for «register om betinget godkjenning og kontroll», og dokumentaren handler om Røros’ vei ut av et økonomiske uføre. Andre eksempler på nyskapende prosjekter er utviklingsprosjektet til TV-Vest, som handler om å øke tilstedeværelsen på digitale plattformer, og Nea Radios prosjekt, som handler om å utvikle en ny DAB-kanal som skal spille gammel og lite tilgjengelig trøndersk og norsk musikk.

Støttemottakerne for lokale lyd- og bildemedier 2019 

Medietilsynet har fordelt støtten etter innstilling fra fagutvalget for lokale lyd- og bildemedier.

Her finner du mer informasjon om støtteordningen til lokale lyd- og bildemedier

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

85 lokale kringkastere er tildelt nær 20 millioner i støtte til ulike prosjekter. Omkring halvparten av pengene går til å digitalisere landets lokalradioer. Foto Medietilsynet
85 lokale kringkastere er tildelt nær 20 millioner i støtte til ulike prosjekter. Omkring halvparten av pengene går til å digitalisere landets lokalradioer. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom