Medietilsynet

Medietilsynet får tre millioner kroner fra EU for å gjøre barn tryggere på nett

Del

Medietilsynet har fått EU-midler til et toårig prosjekt om barn og digitale medier. – Å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere er en viktig oppgave for Medietilsynet, og denne tildelingen bidrar til at vi kan videreutvikle dette arbeidet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Nye midler fra EU bidrar til at Medietilsynet kan videreutvikle arbeidet med å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere. Foto Medietilsynet.
Nye midler fra EU bidrar til at Medietilsynet kan videreutvikle arbeidet med å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere. Foto Medietilsynet.

Medietilsynet har gjennom flere år vært en del av EU-prosjekter knyttet til barn og digitale medier, og har nå altså fått tre millioner kroner i nye prosjektmidler. Prosjektet går over to år, fra januar 2019 og ut 2020. Pengene skal blant annet gå til å videreutvikle verktøy som fremmer kritisk medieforståelse og kildekritikk, og til den årlige markeringen av Safer Internet Day, et arrangement som skal fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi.

Medietilsynet samarbeider med andre

Medietilsynet avsluttet sitt forrige EU-prosjektet like før jul i fjor. Dette prosjektet resulterte i en rekke samarbeid, blant annet knyttet til verktøy og veiledere for foreldre og lærere innenfor temaene digital dømmekraft og kritisk medieforståelse. Medietilsynet har blant annet samarbeidet med Mobbeombudet, Redd barna, Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Faktisk.no.

Her kan du lese om hva Medietilsynet oppnådde i de to årene prosjektet varte

– Det er naturlig at vi samarbeider med andre relevante aktører, og det kommer vi til å fortsette med i det nye prosjektet. Vi vil selvsagt også fortsatt involvere barn og ungdom aktivt i arbeidet, slik Medietilsynet har gjort i mange år, sier Velsand.

Ny undersøkelse om barn og medier

En viktig del av Medietilsynets arbeid med barn og medier er den omfattende Barn og medier-undersøkelsen, som finansieres utenfor EU-prosjektet. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og våren 2018 ble den åttende undersøkelsen presentert. Den neste undersøkelsen kommer i 2020. Undersøkelsen kartlegger ulike sider ved barn og unges digitale mediebruk, og har mange tusen respondenter i alderen 9-18 år, i tillegg til foreldre.

– Dette er den største undersøkelsen av sitt slag i Norge, og den gir oss faktakunnskap som er viktig for Medietilsynets arbeid med barn og unges kritiske medieforståelse, sier Mari Velsand.

Dette er Trygg bruk-prosjektet

- Gjennom Trygg bruk-prosjektet koordinerer Medietilsynet arbeidet med barn og unge og digitale medier i Norge. Prosjektet får midler gjennom EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF)
- Prosjektet skal bidra til å øke bevissthet og ferdigheter digitalt hos barn, foreldre, lærere og fagfolk. Røde kors’ hjelpelinje for barn under 18 år, «Kors på halsen», er også en del av prosjektet. Sammen utgjør Trygg bruk og «Kors på halsen» Norwegian Safer Internet Centre
- Det nye EU-prosjektet varer fra januar 2019 til desember 2020, og er tildelt inntil tre millioner kroner
- Medietilsynet har drevet Trygg bruk-prosjektet siden 2003, og har etablert et nettverk av organisasjoner, myndigheter og fagfolk som initierer og samarbeider om tiltak

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nye midler fra EU bidrar til at Medietilsynet kan videreutvikle arbeidet med å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere. Foto Medietilsynet.
Nye midler fra EU bidrar til at Medietilsynet kan videreutvikle arbeidet med å hjelpe barn og unge til å bli kompetente mediebrukere. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom