Mattilsynet

Mattilsynets merkesjekk: Fortsatt mange feil i merkingen av brød og brødvarer

Del

Mattilsynet har vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Flest feil var det med ingredienslisten, allergenmerking eller næringsdeklarasjonen. Bransjen setter i gang tiltak for å bedre situasjonen.

Mattilsynet har sjekket over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Mattilsynet har sjekket over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

-De som produserer, importerer eller selger matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Mattilsynets tilsyn med merking viser at vi finner vi feil i merkingen år etter år, til tross for vårt tilsynsarbeid og vår informasjon om regelverket. Dette er ikke godt nok, og vi skuffet over hva vi har avdekket, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet og omfattet. 209 produkter. Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved ca. 85 prosent av disse. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

-Vi forventer at bakerbransjen har gode systemer for å sikre at merkingen er i samsvar med regelverket når det gjelder konkrete krav som ingrediensliste, allergenmerking og næringsdeklarasjon. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Baker- og konditorbransjens landsforening som har iverksatt flere tiltak etter at resultatene ble kjent, sier seksjonssjef Merethe Steen. Blant tiltakene som er gjort i bransjen er mer informasjon på nettsider og kursing av medlemmer for å bidra til bedre regelverksetterlevelse innen bakerbransjen.

-Vi er fornøyde med den responsen vi har fått fra bakerbransjen på fjorårets merkesjekk av brødvarer, sier seksjonssjef Merethe Steen.

FAKTASAK: Merkesjekken til Mattilsynet
Mattilsynet har siden 2013 gjennomført «merkesjekker» hvor vi kontrollerer merkingen av store produktgrupper av matvarer som omsettes i det norske markedet. I fjor var det det melk og melkeprodukter som ble undersøkt. Og sjekken gir resultater: Av de 38 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse, har 33 produkter nå riktig merking, eller er tatt ut av sortimentet. Samme erfaringer har vi fra tidligere år. De aller fleste virksomhetene retter raskt opp merkingen eller tar produktene ut av sortimentet.

I 2014 fikk vi et nytt regelverk for merking, matinformasjonsforskriften. De generelle merkekravene er i hovedsak en videreføring av de kravene vi hadde fra før, men den nye forskriften stiller krav om tydeligere merking av allergene ingredienser og krav til næringsdeklarasjon. Mattilsynet har vektlagt å informere bransjen om disse nye kravene blant annet i brosjyrer og veiledere.

Kontakter

Bilder

Mattilsynet har sjekket over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Mattilsynet har sjekket over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Last ned bilde
Seksjonssjef Merethe Steen, leder av seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet.
Seksjonssjef Merethe Steen, leder av seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom