Mattilsynet

Mattilsynet reagerer strengere mot dyreeiere som ikke steller dyra sine godt nok

Del

I 2. tertial har flere dyreeiere enn tidligere fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr, viser en ny rapport fra Mattilsynet. Antallet bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

Inspektørene i Mattilsynet sjekket dyrevelferden i 2556 dyrehold i perioden mai-august. Foto: Mattilsynet
Inspektørene i Mattilsynet sjekket dyrevelferden i 2556 dyrehold i perioden mai-august. Foto: Mattilsynet

I perioden mai-august var Mattilsynet ute og førte tilsyn med dyrevelferden i 2556 dyrehold. Det er 159 flere enn samme periode i fjor. I 45 % av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket.

-Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyra ikke blir godt nok tatt vare på. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyra er påført lidelse. I mer enn halvparten av de dyreholdene våre inspektører var på tilsyn i, ble regelverket om dyrevelferd fulgt, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Flere tiltak i svinehold
I år er det flere dyrehold med svin, sau og fjærfe som har fått besøk av Mattilsynet enn i samme periode i fjor. -Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyra sine. For svin er det også en økning i hastevedtak. I hele 44 % av 75 saker var bruddene på regelverket så alvorlige at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak, mot 30 % i fjor, sier Torunn Knævelsrud. Hun mener økningen kan skyldes at Mattilsynet nå gjennomfører en egen tilsynskampanje i Rogaland rettet mot slaktegriser.

Alvorlig vanskjøtsel i 12 dyrehold
Inspektørene i Mattilsynet registrerte i denne perioden alvorlig vanskjøtsel av dyr i 12 dyrehold. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

-Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke
Et viktig grunnlag for å oppdage dyr som lider, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 3984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2. tertial 2017. Tallene for tilsvarende periode i 2016 var 3495, og 3161 i 2015.

-Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no, sier Torunn Knævelsrud.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Inspektørene i Mattilsynet sjekket dyrevelferden i 2556 dyrehold i perioden mai-august. Foto: Mattilsynet
Inspektørene i Mattilsynet sjekket dyrevelferden i 2556 dyrehold i perioden mai-august. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom