Mattilsynet

Mattilsynet opphever vedtak om omsetningsforbud av Nugatti

Del

Mattilsynet har opphevet et vedtak om omsetningsforbud av et parti Nugatti. Orkla Foods Norge klaget saken inn for Mattilsynets hovedkontor, som nå har behandlet den. Orkla har brutt regelverket på en rekke punkter, men Mattilsynet finner likevel å kunne la Orkla omsette det gjeldende varepartiet.

Orkla importert tidligere i år et parti nøttepasta fra Tyrkia, til bruk i produksjon av Nugatti, uten å fremstille det for grensekontroll, slik det er krav om. Det ble da gitt et omsetningsforbud. Nøttepasta importeres iht. et strengt regelverk, fordi det kan inneholde muggsoppgifter (aflatoksiner).

Ved ankomst Norge skulle Orkla fremstilt nøttepastaen for kontroll hos Mattilsynet, men det ble ikke gjort. Orkla har heller ikke vist de originale dokumentene som kreves ved import.

Ved klagebehandlingen har Mattilsynet avdekket at nøttepastaen ble kontrollert på grensen inn til EU (Bulgaria), før den kom til Norge. I tillegg er det tatt prøver i avsenderland, samt at Orkla selv har tatt prøver av den ferdige Nugattien. Det er i klagebehandlingen også fremhevet at dette er en produsent Orkla tidligere har importert fra, og som har god kontroll med produksjon og lagring av nøttepasta. Ansvaret for at mat som omsettes er trygg, hviler på produsenten. Mattilsynet har vurdert det dithen at vi kan stole på den dokumentasjonen som foreligger. Dette er bakgrunnen for at vi til tross for flere brudd på importregelverket i dette tilfelle opphever vedtaket om omsetningsforbud.

-Orkla har brutt importregelverket på flere punkter, noe vi ser alvorlig på. Orkla har ansvar for at denne type varer skal fremstilles for grensekontroll og de må sørge for at alle dokumenter som viser at varen er trygg, følger med. Ved gjentatte brudd vil ikke Mattilsynet nødvendigvis opptre med slik fleksibilitet, sier Elisabeth Wilmann, direktør i Mattilsynet.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom