Mattilsynet

Mattilsynet omplasserer «Mydlandshestene»

Del

Mattilsynet er i gang med å finne nye eiere for de mye omtalte «Mydlandshestene». - Eier har ikke tatt ansvar for alle dyra sine. De hestene hun ikke har tatt ansvar for vil nå bli omplassert til hestekyndige folk som har sagt at de vil overta dem på permanent basis, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

I november i fjor hentet Mattilsynet 40 hester hos et ektepar på Mydland i Vest-Agder på grunn av dårlig dyrevelferd. 5 av hestene var i så dårlig forfatning at de ble avlivet. Saken fikk stor oppmerksomhet i lokalsamfunnet og i media.

Hestene har siden i fjor vært i Mattilsynets forvaring. Dyra er i god form etter å ha fått godt stell hos oppstallere ulike steder i landet.

-Eier tar ikke ansvar

Hesteeiernes datter fikk tidligere i år medhold i Jæren Tingrett i at hun fra 1. august skulle stå som ny eier for alle hestene fra Mydland.

-Eier har hatt over to måneder på seg til å finne gode løsninger for hestene sine. Vi sørger nå for å finne gode, permanente hjem til de 20 hestene og 3 føllene som eier ikke har ivaretatt, sier Berget.

 Fakta i saken:

  • Ektepar på Mydland i Sirdal i Rogaland fikk aktivitetsforbud for hold av blant annet hest, november 2016.
  • Mattilsynet fjernet alle 40 hestene fra gården, og oppstallet disse på midlertidige steder, der Mattilsynet gjorde avtale med oppstallerne.
  • 5 av hestene var i så dårlig forfatning at de ble avlivet.
  • Ekteparet hevdet at eierskap til hestene ble overført til datteren før Mattilsynet fjernet hestene.
  • 8 av hestene som datteren hadde delvis eller helt eierskap til før de ble hentet hos foreldrene på Mydland, samt 2 hester til, ble tilbakeført til datteren i mai 2017.
  • Datteren med sin advokat brakte saken inn for Jæren Tingrett, vant saken, og ble tilkjent eierskapet til alle hestene. Landbruks – og matdepartementet besluttet å ikke anke dommen.
  • Datteren overtok formelt eierskapet til resten av hestene den 01. august i år. 

Kontaktperson:

  • Odd Ivar Berget, mob 992 43 571, avdelingssjef Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord,

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom