Mattilsynet

Mattilsynet lager bekjempelsesplan mot PD og ber næringen om innspill

Del

Mattilsynet skal lage en bekjempelsesplan mot PD som skal være klar i løpet av høsten. Mattilsynet inviterer næringsaktørene til møte der de kan komme med innspill til planen.

Oppdraget om å lage en bekjempelsesplan kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rammene for planen er den nye nasjonale PD-forskriften, endringene i transportforskriften og PD-områdeforskriften i Nord-Trøndelag og sør i Nordland.

Nye rammer og tiltak mot PD

Det er nå opprettet en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. Målet er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

Kravene til transport er skjerpet. Det er forbudt å transportere levende laksefisk unntatt settefisk ut av PD-sonen, og det er forbudt å transportere laksefisk til slakt over Hustadvika.

Samlet innebærer dette nye tiltak for å forsterke grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene, og for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen kan bli fri for sykdommen. Forskriften legger opp til mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging både i PD-sonen og i overvåkingssonene.

Rammene for håndtering og bekjempelse av denne alvorlige fiskesykdommen er på plass. Nå gjenstår det å avklare detaljene.

Innspillmøte i Bergen

Mattilsynet har derfor invitert næringsaktørene til møte i Bergen 26. oktober.

De viktigste temaene på møtet og i bekjempelsesplanen blir:

  • Kriteriene for når smitterisiko vurderes å være lav eller høy.
  • Når det er aktuelt å tillate bruk av åpen slaktemerd for smittet fisk.
  • Når det er aktuelt å lage kontrollområdeforskrifter, både i observasjonssonene og i PD-sonen, og hvordan slike forskrifter skal utformes (prosess og mal).
  • Når rask tømming av anlegg med påvist PD-smitte er det foretrukne alternativet.
  • Kriterier for flytting av fisk, både det som godkjennes i driftsplaner og når det kan være aktuelt å flytte smittet fisk fra observasjonssonene til PD-sonen.
  • Hvordan koordinert brakklegging av områder kan bidra til sykdomsforebygging.
  • Hva som forventes at næringen tar et særskilt ansvar for når det gjelder risikoreduserende tiltak.
  • Når det kan bli aktuelt med krav om vaksinering utover området mellom Fræna og Sømna.

Kontakter

Mattilsynets pressevakt 46 91 29 10

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom