Mattilsynet

Mattilsynet har tatt storfe i forvaring i Aust-Agder

Del

Mattilsynet hentet fredag 17 storfe fra et utmarksbeite i Iveland kommune. – Vi overtar ansvaret for dyra midlertidig. Eieren får kort frist til å finne andre løsninger for dyra og vil uansett ikke få dyra tilbake selv, sier seksjonsleder Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet.

Dyra i Iveland er for tynne og har gått i gjørme til knærne. De har heller ikke ly for vær og vind eller tørr liggeplass.

Overser dyras behov

-Det er så sent på året at det er nattefrost og snøfall. Eieren overser dyras behov. Vi har hentet dyra for å sikre velferden, sier Osaland.

Politiet var med da Mattilsynet hentet dyra tidligere i dag, det er ofte rutine i denne typen saker.

Har fått flere sjanser

Eieren har fått gjentatte vedtak om at han må bedre forholdene for dyra. Fra 30. oktober har Mattilsynet også pålagt ham å betale tvangsmulkt på kr 1200,- per dag, inntil han har fått på plass de nødvendige endringene for storfeet. Heller ikke dette har ført til forbedringer.

Eier må finne varig løsning

Mattilsynet har fått god hjelp av Bondelaget i Agder til å skaffe et midlertidig oppholdssted for dyra, opplyser Osaland.

Dyreeieren må nå finne andre, varige løsninger for dyra: Selge dem som livdyr eller sende dem til slakting. Eier vil ikke kunne få dyra tilbake fra Mattilsynet.

Kontakter

Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef i Mattilsynet, avd Agder, mob.993 78 922

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom