Mattilsynet

Mattilsynet avvikler dyrehold i Rogaland

Del

Mattilsynet har i dag avviklet et dyrehold i Sola kommune i Rogaland. Om lag 200 storfe og 100 slaktegris er sendt til slakteriet uten eiers samtykke.

- Denne saken handler om overføring av eierskap på dyr, gjort helt bevisst for å omgå dyrevelferdsloven. Dette er ikke greit og vi avvikler derfor dyreholdet i dag, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

Ulike eiere

Det har vært dyrehold på Sola-gården i mange år. Den opprinnelige eieren har forbud mot å holde og stelle dyr fordi han over lang tid stelte dårlig med både storfe og gris, forteller Berget. Eieren har brutt aktivitetsforbudet gjentatte ganger og dyra har nå eier nummer tre.

-Uavhengig av eier, det skal ikke være dyr i disse driftsbygningene, sier Berget. - Det er stor risiko for at den tidligere eieren fortsatt vil bidra til at dyr utsettes for unødige påkjenninger og belastninger.

Har ikke lov å ha storfe og gris

Mattilsynet har gitt den tidligere eieren forbud mot å eie eller å stelle storfe og gris fordi syke og skadde dyr ikke har vært ivaretatt, dyra har vært skitne og de har ikke kunnet legge seg og reise seg normalt fordi de har hatt for liten plass.

 

Kontaktperson i Mattilsynet:

Odd Ivar Berget, mob 992 43 571

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom