Medietilsynet

Masterstudenter oppfordres til å søke forskningsmidler: medier og dataspill

Del

1. oktober er årets søknadsfrist for forskere, journalister, mastergradsstudenter og andre med tilknytning til mediene som vil søke om forskningsmidler fra Medietilsynet.

Medietilsynet oppfordrer masterstudenter til å søke støtte til medieforskning. Foto: Medietilsynet
Medietilsynet oppfordrer masterstudenter til å søke støtte til medieforskning. Foto: Medietilsynet

I år fordeler Medietilsynet 3,95 millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver. Prosjekter med aktuelle og anvendbare temaer prioriteres. Det er Rådet for anvendt medieforskning (RAM) som behandler søknadene, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Medietilsynet tar endelige avgjørelser om tildelinger og avslag.

Midler øremerket dataspill

250.000 av midlene er øremerket forskning på dataspill gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018». Studier om spill i hverdagen, motivasjon og regulering av mediebruk blant unge i alderen 15-25 år, spillvaner og spilleproblemer blant ikke-vestlige minoriteter skal prioriteres.

Søknadsfristen for årets forskningsmidler er 1. oktober, mens tildelingen av midlene skjer i februar 2019.

– Midlene går til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til medier og mediebruk, og prosjektene skal ha en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

Les mer om anvendbar medieforskning

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet oppfordrer masterstudenter til å søke støtte til medieforskning. Foto: Medietilsynet
Medietilsynet oppfordrer masterstudenter til å søke støtte til medieforskning. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom