MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Mars og Rema felt i MFU

Del

Display med sjokolade og Halloweendekor er markedsføring til barn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på en butikkoppstilling fra Mars i Rema. Kampanjen som gjaldt ulike sjokolader fra Mars, benyttet et display med Halloweendekor. Et gresskarhode og spindelvev var benyttet til å dramatisere oppstillingen, for å skape oppmerksomhet.

MFUs vedtak ga klager rett i at Mars bruk av av virkemidler er markedsføring særlig rettet til barn.

MFUs vedtak ga imidlertid ikke klager rett i at kampanjen er uaktsom overfor ungdom.

Vedtakene er enstemmige.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.