Kirkens BymisjonKirkens Bymisjon

Markering ved Stortinget torsdag: Papirløse ønsker seg jobb og helsehjelp

Del

Tenk hvis du ikke har inntekt og kun får helsehjelp om det er helt akutt. Tusenvis av papirløse har ikke grunnleggende rettigheter som vi tar for gitt i Norge i dag.

Torsdag 7. desember kl 18.00 samles papirløse og deltakere fra en rekke organisasjoner foran Stortinget for å be om verdige vilkår for papirløse, mennesker som mangler oppholdspapirer som gir dem rett til å være i Norge. 

Denne dagen leverer vi de papirløses ønskeliste til stortingspolitikerne. Det blir også overrakt håndskrevne julekort med ønsker til norske myndigheter.

Arbeid og helsetilbud
Mange papirløse som ikke har rett til å jobbe lever årevis i asylmottak, sterkt passiviserte, og med liten mulighet til å bidra til samfunnet.

Noen overlever ved å arbeide svart, med risiko for grov utnyttelse. Noen panter flasker for å ha litt inntekt. Antallet papirløse som har levd slik i mer enn ti år, øker.  Situasjonen er uholdbar og ødeleggende både for den enkelte og for oss som samfunn. Nå må det gjøres noe med rettighetene til  denne gruppa, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Norske myndigheter ekskluderer papirløse fra grunnleggende helsehjelp.
Regjeringen bør nå gi papirløse som oppholder seg i Norge mulighet til reell tilgang til helsehjelp, basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper. Medisinsk og psykologisk behandling skal baseres på behov, ikke på oppholdsstatus, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Disse holder appell ved markeringen foran Stortinget:
- Nasim Alimoradi, styremedlem i Mennesker i limbo
- Sturla Stålsett, prest og professor ved Menighetsfakultetet i Oslo

- Olaug Bollestad, stortingsrepresentant, KrF
- Kjersti Toppe, stortingsrepresentant, Sp
- Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, V
- Arne Viste, aktivist for papirløses rett til å jobbe
- Iren Mari Luther, Fagforbundet
- Eivind Valestrand, leder for Norsk medisinstudentforening

Det blir musikk ved Jørund Vålandsmyr fra Country Heroes og Frank Znort Quartet.

Arrangører:
Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, Mennesker i limbo, Antirasistisk Senter

Tilsluttede organisasjoner: Norges Røde Kors, Foreningen av tolvte januar, Norsk Organisasjon for Asylsøkere(NOAS), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Vergeforeningen Følgesvennen, Refugees Welcome Norway, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Islamsk Råd Norge, Norges Kristne Råd, Norsk medisinstudentforening, «Médecins sans Frontières (MSF) /Leger Uten Grenser», Solidaritetsungdom Fellesorganisasjonen, Unge Venstre, AUF, Den norske legeforening, Frelsesarmeen.

  • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), og flere organisasjoner,  bruker et estimat på mellom 5 000 og 10 000 personer som oppholder seg  i Norge uten papirer på lovlig opphold.
  • Beregninger viser at det er mellom 1,9  og 3,8 millioner udokumenterte, irregulære eller papirløse innvandrere i Europa.

Kontakter

Per Frogner, Kirkens Bymisjon, tlf  995 00 025
Betzy A K Thangstad, Norsk Folkehjelp, tlf 928 03 397

Bilder

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg saker fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon lanserer ifengsel.no – en chat for barn og unge.2.11.2018 20:11Pressemelding

Hvert år opplever 6000-9000 barn i Norge å få en mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og kan miste kontakten med foreldrene. Det er ofte både skyld- og skamfølelse knyttet til det å ha en mamma eller pappa i fengsel eller på hjemmesoning. For mange barn og unge er det få, om noen å snakke med om dette – og mange spørsmål uten svar. Onsdag, 7. november lanserer Kirkens Bymisjon chatten ifengsel.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom