MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Markedsføring av Nestlé Barnemat er frikjent av MFU

Del

Konkurranse for produkter rettet til små barn på Facebook vurdert


Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har frikjent Nestlé i en klagesak. Klager hevdet at en konkurranse på Facebook hvor deltagerne ved dokumentasjon av kjøp av fem ulike produkter rettet til små barn kunne delta i en konkurranse var i strid med MFUs retningslinjer. Premien var en helg i Dyreparken. MFU har lagt vekt på at kampanjens utforming har relevans kun for småbarnsforeldre og at mediekjøp rettet til foreldre med barn understøtter dette. Markedsføringen anses ikke å være særlig rettet til barn under 13 år.

Klager henviser også til Verdens Helseorganisasjons "International Code of Marketing of Breast- milk Substitutes". Dette er regler som ikke forvaltes av Matbransjens Faglige Utvalg. Regelverk i Norge knyttet til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat følges opp og håndheves av Mattilsynet. Klagen tas ikke til følge.

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.