OsloMet

Markeder gjør det dårligere i Norge enn i EU

Del

Norske forbrukere er jevnt over mindre fornøyde med tjenestemarkedene enn forbrukerne i EU. Unntakene er markedet for togreiser og visse banktjenester, der norske forbrukere er mer fornøyde enn forbrukerne i EU.

Det viser siste utgave av EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard, der 40 vare- og tjenestemarkeder vurderes av forbrukere i 28 EU-land, pluss Island og Norge.

Høy kjøpekraft og dårlig tid

I følge forbrukerne plasserer norske vare- og tjenestemarkeder seg godt under gjennomsnittet for EU28. Av tretti land rangeres de norske forbrukermarkedene som nummer 23. Det er én plass frem fra forrige måling i 2015. Som i tidligere målinger ligger Finland og Danmark godt foran oss, mens Sverige og Island får omtrent like svakt resultat som Norge.

– En mulig forklaring til Norges svake resultat kan være at norske forbrukere ofte har høy kjøpekraft og dårlig tid, sier Lisbet Berg ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, som følger EU-kommisjonens forbrukerstudier tett.

– Norske forbrukere har råd til feilkjøp og klager sjeldnere enn forbrukere i andre land når de har grunn til det. Dermed mister tilbydersiden viktig informasjon og insitament for korrigeringer, sier Berg. 

Hvis vi kun ser på tjenestemarkedene gjør Norge det litt bedre, men fortsatt godt under gjennomsnittet for EU.  På tre markeder gjør vi det bedre enn EU, det er på markedet for togreiser, samt bankenes brukskontoer og huslån. Imidlertid skårer bankene svakt på sine spare- og investeringsprodukter, samt på kredittlån. 

Togreiser gjør det bra i Norge

Markedet for togreiser gjør det bra både når vi sammenlikner med togreiser i andre land, og rangert blant de andre tjenestemarkedene i Norge.

– I og med vi nå skal kjøpe togtjenester fra et privat, britisk selskap, kan det være verdt å merke seg at forbrukere i Storbritannia er langt mer misfornøyde enn norske forbrukere, sier Berg.

Mens norske forbrukere gir markedet for togreiser 80 MPI, oppnår togreiser i Storbritannia 70,1 MPI, som er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for EU28 (76,8 MPI). 

– Hvis vi ser på rangeringen av togreiser nasjonalt, ligger togreiser i Norge som nummer fem av 24 tjenestemarkeder. I Storbritannia kommer togreiser på sisteplassen, sier hun.

Av seksten norske varemarkeder var det kun markedet for nye biler og alkohol som gjorde det bra i forhold til EU28. Det gode resultatet for nybil markedet kan skyldes gode vilkår ved kjøp av elektriske biler. Vinmonopolet har fått topp-plassering alle årene markedet for alkohol er vurdert. Sannsynligvis skyldes dette et godt utvalg, tydelig og ensartet kvalitetsmerking og enkel prisstruktur med faste priser.

Fakta

Consumer Scoreboards er EU-kommisjonens markedsmonitor. Annethvert år er temaet forbrukerforholdene generelt (Consumer Conditions Scoreboard) og annethvert år evalueres utvalgte vare- og tjeneste-markeder (Consumer Markets Scoreboard). I den nylig publiserte Consumer Markets Scoreboard har forbrukere fra tretti land vurdert førti forskjellige markeder de har handlet i. Det blir til sammen 1.200 markeder, der hvert marked vurderes av 500 forbrukere. Vi kan undersøke utvikling over tid, og ikke minst sammenligne norske markeder med tilsvarende markeder i andre land.

https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-markets-scoreboard_en

Les mer

Lisbet Berg: Norske forbrukermarkeder evaluert i EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard 2018. SIFO prosjektnotat nr. 1-2018

Nøkkelord

Kontakter

Forsker Lisbet Berg, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
lisbet.berg@oslomet.no, tlf. 915 36 257

Bilder

Last ned bilde
Tjuefire tjenestemarkeder vurdert av 500 forbrukere som har handlet i markedet i løpet av siste tolv måneder på fem indikatorer: i) Tillit til at bransjen er lovlydig, ii) Sammenlignbarhet, Tilfredshet, iv) Valgmuligheter v) Problemer og hvordan problemer løses. Dette gir en MPI (Market Performance Indicator) skala 0 til 100.
Tjuefire tjenestemarkeder vurdert av 500 forbrukere som har handlet i markedet i løpet av siste tolv måneder på fem indikatorer: i) Tillit til at bransjen er lovlydig, ii) Sammenlignbarhet, Tilfredshet, iv) Valgmuligheter v) Problemer og hvordan problemer løses. Dette gir en MPI (Market Performance Indicator) skala 0 til 100.
Last ned bilde
Seksten varemarkeder vurdert av 500 forbrukere som har handlet i markedet i løpet av siste tolv måneder på fem indikatorer: i) Tillit til at bransjen er lovlydig, ii) Sammenlignbarhet, Tilfredshet, iv) Valgmuligheter v) Problemer og hvordan problemer løses. Dette gir en MPI (Market Performance Indicator) skala 0 til 100.
Seksten varemarkeder vurdert av 500 forbrukere som har handlet i markedet i løpet av siste tolv måneder på fem indikatorer: i) Tillit til at bransjen er lovlydig, ii) Sammenlignbarhet, Tilfredshet, iv) Valgmuligheter v) Problemer og hvordan problemer løses. Dette gir en MPI (Market Performance Indicator) skala 0 til 100.
Last ned bilde
Forsker Lisbet Berg, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Foto: SIFO
Forsker Lisbet Berg, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Foto: SIFO
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

Forbruksforskningsinstituttet SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom