Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Markant økning i antall skredhendelser

Del

Så langt i vinter har ingen mistet livet i snøskred, men antall skredhendelser hvor mennesker er involvert er femdoblet sammenlignet med året før. Også antall skredtatte har økt betydelig siden i fjor.

Tall fra Snøskredvarslingen i Norge viser at ved utgangen av februar har 113 mennesker vært involvert i totalt 66 ulike skredhendelser. På samme tid i fjor vinter var 21 mennesker involvert i totalt 13 skredhendelser.

Også antall skredtatte har økt denne sesongen i forhold til fjoråret.

Så langt i vinter har ingen mistet livet som følge av snøskred, men registreringene fra tidligere år viser at mars og april måned er perioden med flest skredulykker.

Skredhendelser er snøskred som på en eller annen måte er løst ut av mennesker, mens skredtatte er hendelser hvor mennesker enten er blitt begravd-, delvis begravd- eller tatt av snøskred.

Bekymret over utviklingen

Tallene bekymrer leder for Snøskredvarslingen, Rune Engeset i NVE. Han oppfordrer alle som skal på tur i fjellet setter seg inn i skredproblemene og aktivt bruker skredvarslet på varsom.no i turplanleggingen.

- Vi oppfordrer at folk tar konservative valg, og at flere holder seg unna skredterreng på dager med ugunstig snødekke eller forhold, sier han.

Engeset poengterer at Snøskredvarslingen opplever at stadig flere rapporterer inn skredhendelser, og at denne erfaringsutvekslingen gjør at andre kan lære av skredhendelsene.

- I tillegg ser vi at antall mennesker som tar seg i skredterreng øker mye fra år til år som følge av at toppturer har blitt veldig populært. Flere på tur i skredterreng og flere som rapporterer hendelser gjør at vi registrerer et økende antall hendelser, fortsetter han.

Registrerer skredhendelser

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har ansvar for samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Snøskredvarslingen i Norge utgir daglig snøskredvarsler etter internasjonal standard på nettsiden varsom.no, en tjeneste levert i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

varsom.no holder vi også oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader. Registreringen startet opp vinteren 2014-15, og registreringene hentes fra innmeldte hendelser på regObs og fra media. 

Større åpenhet om skredhendelser er viktig erfaringsutveksling hvor målet er å lærdom som igjen kan forebygge mot skredulykker. Skredhendelser kan registreres på regObs. På varsom sine sider kan du også laste ned et rapportskjema som kan sendes til snøskredvarslingen

Kontakter

Rune Engeset Tlf: 990 38 868

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom