Mattilsynet

Mann dømt for vanskjøtsel av storfe

Del

En mann fra Østfold er i Fredrikstad tingrett dømt til åtte måneders fengsel og forbud mot å eie eller på andre måter ha ansvar for produksjonsdyr i minimum ti år.

Mannen er dømt for å ha vanskjøttet en besetning på rundt 50 storfe over tid. Han anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett, men anken ble nektet fremmet.

Bekymringsmelding
Det var da Mattilsynet var på tilsyn etter en bekymringsmelding, 19. april 2016, at de alvorlige forholdene ble avdekket. Av de 50 dyrene var en ku så avmagret at den ble avlivet etter veterinærundersøkelse. Alle dyrene var magre på grunn av næringsfattig fôr. De var skitne av avføring på grunn av manglende måking. Dette hadde i sin tur ført til sviskader i huden som også gjorde dyrene ekstra mottagelig for de luseangrepene de var utsatt for. Rundt halvparten av dyrene ble sendt til slakt, mens resten ble solgt. På slakteriet ble det avdekket et gammelt benbrudd på en av kuene. Dette hadde ikke vært behandlet av veterinær.

I denne saken påpeker retten i skjerpende retning at om ikke Mattilsynet hadde grepet inn og avviklet dyreholdet, ville sluttresultatet antagelig blitt enda verre enn det nå ble.

Lang historikk
Mattilsynet har ført tilsyn med dette dyreholdet over flere år og gitt flere pålegg. Men forhold som ble avdekket våren 2016 var mye mer alvorlig enn det Mattilsynet tidligere hadde observert. Vanskjøtsel av dyr er vanskelig å oppdage. Det er derfor viktig at de som oppdager eller mistenker vanskjøtsel av dyr, melder dette til Mattilsynet.

Kunne søkt hjelp
Retten påpeker at mannen både var arbeidsfør, hadde en grei økonomi, en adekvat utdanning og dessuten mulighet til å søke hjelp hos både Mattilsynet, Nortura og Tine. Han gjorde imidlertid ingenting med dyrenes forhold, som han innrømmer at han kjente til. «Han har forsettlig latt dyrene lide uten å foreta seg noe som helst for å bedre situasjonen for dem», heter det i dommen.

Mattilsynet håper at strengere dommer i dyrevelferdssaker har en preventiv effekt slik at dyreeiere som ikke selv tar vare på dyrene sine søker hjelp før det går galt.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom