Fafo

Mangfoldsiedalene er lite retningsgivende for den enkelte ansettelsesprosess

Del

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i en ny Fafo-rapport leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet.

Hva er rekrutteringspraksis blant virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket?
Kan det identifiseres gode praksiser som kan overføres til andre deler av arbeidslivet?

Hvilke kvalifikasjoner legger arbeidsgivere vekt på i ansettelser, og hvordan arbeider de for å sikre like muligheter for arbeidssøkere med forskjellig bakgrunn?
Har egentlig statlige virksomheter så mye å være stolte av? Og har andre virksomheter noe å lære av arbeidet som gjøres med mangfold i staten?

For å besvare disse spørsmålene, har forskerne fulgt 58 rekrutteringsprosesser og 1341 søkere i fem statlige virksomheter. De har også analysert instillingsprotokoller fra tidligere ansettelsesprosesser i perioden 2013–2015. De har dessuten gjennomført en observasjonsstudie, hvor de har fulgt fem utvalgte ansettelsesprosesser mens de utspiller seg.  

Forskerne finner liten forskjell mellom rekrutteringspraksis blant virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket og i andre deler av arbeidslivet. En viktig forklaring på dette ikke-funnet kan være at arbeidsgivere i Norge gjennomgående har ikke-diskriminerende holdninger. Men forskerne hadde forventet at mangfold var satt høyere og klarere på dagsordenen i de virksomhetene de har studert. - Virksomheter hvor vi virkelig skulle anta at mangfold sto sterkt, skriver forskerne.

Ansettelsespraksis i statlige virksomheter er underlagt strengere føringer, både formelle og uformelle, enn i private virksomheter. Det kan argumenteres for at staten har et større ansvar for å fremme mangfold på arbeidsplassen og gå foran med aktive grep for å sikre en inkluderende ansettelsespraksis. Det kan imidlertid være stor avstand mellom mangfold som idé på overordnet plan og mangfold som en konkret målsetting med tydelige virkemidler på lokalt nivå. Dette har også vist seg i virksomhetene vi har fulgt i denne studien – mangfoldsidealene synes å ha fått påfallende lite feste i virksomhetene. Idealer om mangfold blir i liten grad transformert og gjort retningsgivende for den enkelte ansettelsesprosess. Et svar er at ansettelsesbeslutninger skjer på lokalt nivå, i den enkelte virksomhet, på den enkelte avdeling.

Fafo-rapporten "Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering: Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket" er forfattet av Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri på oppdrag fra Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rapporten presenteres på en Fafo-frokost i morgen tidlig og blir samtidig tilgjengelig på Fafos nettside

Nøkkelord

Kontakter

Jon Rogstad, 992 51 463
Erika Braanen Sterri, 926 26 013
Mathilde Bjørnset, 994 08 084

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom