Det Norske Travselskap

Malvik valgt som ønsket lokasjon for nytt travanlegg

Del

Ekstraordinær generalforsamling i Midt-Norge Travforbund har fattet et historisk valg etter 7 års utredning, der Malvik ble valgt som ønsket lokasjon for nytt travanlegg i Midt-Norge.

Fremtidens trav i denne regionen skal skje ved Leistadkrysset i Malvik kommune, dersom det blir som delegatene på generalforsamlingen ønsker. Dette er et valg som hele trav-Norge stiller seg bak. Nå søkes samarbeid med Malvik kommune for å finne en best mulig løsning for både kommunens innbyggere og travfolket.

Som reservearena ble Orkdal valgt. Orkdal har i dag en travpark som er i en slik stand at den med små investeringer også kan sikre en trøndersk travarena i Malvik i byggeperioden, dersom det skulle bli beho for det.

Kontakter

Edmund Morewood, styreleder Midt-Norge Travforbund, tlf. 994 83 844
Knut Weum, styreleder Det Norske Travselskap, tlf. 916 44 639
Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap, tlf. 900 35 395

Bilder

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875.  DNTs organisasjon består av lokale travlag og forbund, og medlemmene i disse. Sentraladministrasjonen organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.