MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Maarud Superchips felt av MFU

Del

Utdeling av gratisprøver i strid med retningslinjer

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har gitt en klager medhold i at Maarud har handlet i strid med retningslinjer angitt av MFU for markedsføring av mat og drikke til barn og unge. Maarud delte ut gratis chipsposer etter en landskamp i fotball, hvor også jenter på 11 år fikk utdelt produktet. Det er ikke adgang til å dele ut produkter som har et høyt innhold av fett,salt eller sukker til barn under 13 år uten samtykke fra foresatte. Maarud anfører at det kan være kaotisk med stor pågang ved utdelingene i en slik sammenheng. MFU er inneforstått med at intensjonen med utdelingen ikke var å nå barn under 13 år. MFU vurderer det imidlertid at slik at det ikke hjelper å ha rutiner dersom de ikke tåler den forventede store pågangen som et slikt arrangement medfører. Valg av markedsføringsvirkemiddel må tilpasses den konkrete situasjonen som oppstår. Vedtaket i MFU er enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.