Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til tre og avslag til to små vasskraftverk i Åseral

Del

NVE gjev løyve til Herresbekken, Hamkollåna og Skothomtjønn kraftverk, medan Bliksåna og Gjermundsbekken kraftverk får avslag. Alle kraftverka ligg i Åseral kommune i Vest-Agder.

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 14 GWh straum i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 700 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla ha gjeve 8,6 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verknader på landskap og friluftsliv har vore dei viktigaste tema i NVE si vurdering. NVE har gjeve løyve til kraftverka som vi meiner gjev minst negative konsekvensar for allmenne interesser, og samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve.

Les meir om kvart enkelt løyve/avslag:

Bliksåna kraftverk

Søkar: Tinfos AS, Produksjon (GWH)/år: Avslag

Hamkollåna kraftverk

Søkar: Bjørn Erik Smeland, Produksjon (GWh)/år: 4,47

Skothomtjønn kraftverk

Søkar: Ljosland Fallrettsameie (SUS), Produksjon (GWh)/år: 4,1

Gjermundsbekken kraftverk

Søkar: Ljosland Fallrettsameie (SUS), Produksjon (GWh)/år: Avslag

Herresbekken kraftverk

Søkar: Herresbekken Kraft (SUS), Produksjon (GWh)/år: 5,45

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Øystein Grundt tlf.: 22 95 93 89 / 90 19 82 16

Sakshandsamar Anne Johanne Rognstad tlf.: 22 95 94 45

Sakshandsamar: Kaja Henny Engebrigtsen tlf: 22 95 92 51

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom