Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til sammenbinding mellom regional- og transmisjonsnett i Nordland

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Statnett SF og Nord-Salten Kraft AS løyve til ei ny sambinding mellom regional- og transmisjonsnettet i Nord-Salten Kraft sitt forsyningsområde i Nordland fylke.

Bakgrunnen for løyva er å styrke forsyningstryggleiken til Nord-Salten, samtidig som det vil opne for ny produksjon i området. Anlegga ligg i Sørfold kommune.

Det er gjeve løyve til Statnett SF for ny Kobbvatnet transformatorstasjon og omlegging av eksisterande 420 kV kraftleidning. Dette inneber ca. 2,8 km ny 420 kV kraftleidning og riving av 1,1 km eksisterande 420 kV kraftleidning

NVE gjev samtidig løyve til Nord-Salten Kraft AS for å bygge ein om lag. 0,4 kilometer lang kraftleidning frå Gjerelvmo transformatorstasjon til Kobbvatnet transformatorstasjon, som skal bygges i trasé 1.0.

Les meir om sakane på NVE sin nettstad:

NVEs nettside om Kobbvatnet transformatorstasjon

NVEs nettside om 132 kV Gjerelvmo - Kobbvatnet

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg, mobil: 90 19 30 08

Sakshandsamar Martin Windju, telefon: 22 95 94 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom