Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til regulering og uttak av vatn frå Tuvnes-vassdraget

Del

NVE gjev Vikan Settefisk AS løyve til regulering og uttak av vatn frå Tuvnes-vassdraget i Frøya kommune i Trøndelag. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 50 l/s og regulering av Tuvnesvatnet mellom 6,1 meter over havet og 7 meter over havet.

Det er også gjeve løyve til å nytte Valavatnet som naudmagasin med ei regulering mellom 9,1 meter over havet og 10 meter over havet. Det er ikkje sett krav om minstevassføring.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

Les meir om løyvet her

Kontaktpersonar

Sakshandsamar Even Buvarp Helsingen, tlf 22959159
Seksjonssjef Gry Berg, tlf 22959220/ 41293086

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom