Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet

Del

NVE gjev Norway Royal Salmon AS løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 200 l/s og gjennomsnittleg uttak over året på 150 l/s. Monsevatnet skal reguleres mellom 49 meter over havet og 48,5 meter over havet. Det planlagde settefiskanlegget vil produsere opptil 10 millioner smolt per år.

Det er sett krav om minstevassføring på 100 l/s fra Monsevatnet av hensyn til gyteområder for innsjøørret.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

Les meir om saka her.

Kontakter

Seksjonssjef Gry Berg, tlf 22 95 92 20

Sakshandsamar Even Buvarp, tlf 22 95 91 59

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom