Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til omformarstasjonar for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Del

NVE har gjeve Bane NOR SF løyve til å byggje Hell omformarstasjon på Eidum i Stjørdal kommune og Steinkjer omformarstasjon på Heggesenget i Steinkjer kommune.

Bane NOR har starta arbeidet med å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen, og bygging av omformarstasjonane er naudsynt for å kunne forsyne jernbanen med straum. Samstundes med løyvet til omformarstasjonane, har NVE gjeve NTE Nett løyve til å byggje ein ca. 400 meter lang 66 kV jordkabel frå Steinkjer transformatorstasjon til Steinkjer omformarstasjon.

NVE har satt krav om at Bane NOR må lage ein miljø-, transport- og anleggsplan som blant anna skal beskrive gjennomføringa av anleggsarbeidet.

Les meir om sakene:

Hell omformarstasjon

Steinkjer omformarstasjon

66 kV Steinkjer transformatorstasjon-Steinkjer omformarstasjon

Kontaktpersonar:

Seksjonsleiar Siv Sannem Inderberg tlf. 22 95 94 38

Sakshandsamar Øistein Løvstad tlf. 22 95 93 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom