Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til nye Gjøv kraftverk i Fyresdal i Telemark

Del

NVE gjev Vest-Telemark Kraftlag AS løyve til å byggje nye Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.

I vedtaket har NVE lagt vekt at utvidinga og opprustinga av kraftverket vil ha avgrensa miljøeffektar og at utbygginga ikkje strir mot verneverdiane som er lagt til grunn for vassdragsvernet i Tverråne. Det nye kraftverket vil ta ut noko meir vatn enn det gamle kraftverket, men til gjengjeld vil det bli stilt krav om minstevassføring på 250 l/s heile året på heile utbyggingsstrekninga.

Nye Gjøv kraftverk vil få ein årleg kraftproduksjon på om lag 4,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 225 husstandar. 

Sjå kart og les meir om løyve til nye Gjøv kraftverk på nve.no

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Øystein Grundt,

tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

oegr@nve.no

Sakshandsamar Brit T. Haugen,

tlf.: 22 95 90 89

bth@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

NVE overleverer kartlegging av områdeskred for Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund9.9.2019 13:48:14 CESTPresseinvitasjon

Pressen inviteres til å delta. Tid: 11.september 2019 kl.12.30–15.00 Sted: Prosjektkontoret til Nye Ålesund kommune, 1 etg. på Kremmergarden, i lavblokka på rådhuset i Ålesund. Tre kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner er lokalisert i de fire kommunane. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred. Kartlegginga gir meir detaljert informasjon om faren for områdeskred hos kommunane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom