Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny kraftleidning i Ørsta

Del

NVE gjev Mørenett AS løyve til å byggje ein 19,6 km lang kraftleidning mellom Tussa og Ørsta transformatorstasjonar i Ørsta kommune, Møre og Romsdal.

Den nye 132 kV kraftleidningen skal erstatte dei to 66 kV leidningane som går på strekninga i dag, og vil i hovudsak verte bygd i same trasé. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.


Leidningen vil leggje til rette for å knyte til ny kraftproduksjon i området. Samstundes er dagens leidning gamal, og i ein slik tilstand at det er naudsynt å fornye leidningen.

Meir informasjon kan du finne på NVE sine heimesider.


Kontaktpersonar:
Arne Anders Sandnes: 22 95 92 18
Inger Helene Waagaard Riddervold: 22 95 94 37

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom