Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny kraftleidning frå Dalsbotnfjellet til Frøyset

Del

NVE gjev Zephyr AS løyve til å byggje ein ny 19 kilometer lang kraftleidning etter traséalternativ 1A frå Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune i Sogn og Fjordane til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune i Hordaland.

Kraftleidningen er naudsynt for å knyte Dalsbotnfjellet vindkraftverk til kraftnettet. NVE stiller krav om at Zephyr skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før anleggsarbeida kan starte. Planen skal mellom anna spesifisere masteplasseringar gjennom Myrdalen, og korleis Zephyr skal gjennomføre rydding og skjøtsel av skog. NVE sett òg vilkår om merking av linene for å redusere risikoen for fuglekollisjon ved Storetjørna.

Dette vedtaket opphevar tidlegare konsesjonsvedtak av 30.9.2013 om ein trasé via Brosviksåta vindkraftverk.

NVEs vedtak om å gje konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk er påklaga og vert sendt vidare til Olje- og energidepartementet for endeleg vedtak, saman med eventuelle klagar på kraftleidningen.

Les meir om saka her.

Kontakter

Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg, telefon 901 93 008
Senioringeniør Tanja Midtsian, telefon 22 95 94 93

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom