Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny kraftleidning frå Dalsbotnfjellet til Frøyset

Del

NVE gjev Zephyr AS løyve til å byggje ein ny 19 kilometer lang kraftleidning etter traséalternativ 1A frå Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune i Sogn og Fjordane til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune i Hordaland.

Kraftleidningen er naudsynt for å knyte Dalsbotnfjellet vindkraftverk til kraftnettet. NVE stiller krav om at Zephyr skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før anleggsarbeida kan starte. Planen skal mellom anna spesifisere masteplasseringar gjennom Myrdalen, og korleis Zephyr skal gjennomføre rydding og skjøtsel av skog. NVE sett òg vilkår om merking av linene for å redusere risikoen for fuglekollisjon ved Storetjørna.

Dette vedtaket opphevar tidlegare konsesjonsvedtak av 30.9.2013 om ein trasé via Brosviksåta vindkraftverk.

NVEs vedtak om å gje konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk er påklaga og vert sendt vidare til Olje- og energidepartementet for endeleg vedtak, saman med eventuelle klagar på kraftleidningen.

Les meir om saka her.

Kontakter

Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg, telefon 901 93 008
Senioringeniør Tanja Midtsian, telefon 22 95 94 93

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom