Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 66 kV leidning Bogna–Steinkjer

Del

NVE gjev NTE Nett AS løyve til å byggje ein 37 km 66 kV kraftleidning med kompositt- eller tremastarmastar mellom Bogna og Steinkjer. Leidningen ligg i kommunane Steinkjer og Snåsa i Nord-Trøndelag fylke.

Leidningen skal erstatte eksisterande leidning på same strekning og må byggast ny på grunn av dårlig teknisk tilstand. Leidningen vert bygd i same trasé som dagens leidning som vil verte riven seksjonsvis samstundes som ny leidning vert bygd. NVE vurderer at endringa ikkje vil gje nye verknader for miljø- eller arealbruk anna enn nokon ulemper i anleggsperioden. NVE meiner endringa vil gje små verknader for allmennheita.

Løyve til ny 66 kV leidning Bogna - Steinkjer

Kontaktpersonar:

Seksjonsleiar: Siv Sannem Inderberg, 22 95 94 38

Sakshandsamar: Solveig Willgohs, 22 95 92 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betydelig snøskredfare i Nordland og Troms6.12.2017 15:04Pressemelding

I store deler av Nordland og Troms har det vært tett mellom snøbygene de siste dagene, så mange steder ligger det nå mye løs snø i fjellet. Dette gir fine skiforhold, men også betydelig snøskredfare (faregrad 3), sier vaktleder i snøskredvarslingen Håvard Thorset Været endrer seg, men faregraden er den samme Torsdag og fredag snur vinden til sørøstlig retning, noe som betyr tørrere vær. Men vinden ventes å bli veldig sterk, og med mye løs snø i terrenget kan det flyttes svært mye snø inn i leheng. Dette gir også betydelig snøskredfare og det ventes også mulighet for enkelte naturlig utløste skred. Det er altså ventet samme faregrad, men en ny situasjon med et annet skredproblem og andre utsatte områder, utdyper Thorset. For mer informasjon om snøskredfaren, se varsom.no Snøskredvarslingen i Norgetlf:488 80 100

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom