Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 66 kV leidning Bogna–Steinkjer

Del

NVE gjev NTE Nett AS løyve til å byggje ein 37 km 66 kV kraftleidning med kompositt- eller tremastarmastar mellom Bogna og Steinkjer. Leidningen ligg i kommunane Steinkjer og Snåsa i Nord-Trøndelag fylke.

Leidningen skal erstatte eksisterande leidning på same strekning og må byggast ny på grunn av dårlig teknisk tilstand. Leidningen vert bygd i same trasé som dagens leidning som vil verte riven seksjonsvis samstundes som ny leidning vert bygd. NVE vurderer at endringa ikkje vil gje nye verknader for miljø- eller arealbruk anna enn nokon ulemper i anleggsperioden. NVE meiner endringa vil gje små verknader for allmennheita.

Løyve til ny 66 kV leidning Bogna - Steinkjer

Kontaktpersonar:

Seksjonsleiar: Siv Sannem Inderberg, 22 95 94 38

Sakshandsamar: Solveig Willgohs, 22 95 92 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom