Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 420 kV kraftleidning Sauda - Lyse

Del

NVE gjev Statnett SF løyve til å bygge ein ny ca. 78 kilometer lang 420 kV kraftleidning frå Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune til Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune, i Rogaland.

Den nye 420 kV kraftleidningen skal erstatte ein av dei eksisterande 300 kV leidningane mellom Sauda og Førre. Mellom Førre og Lyse skal begge dei eksisterande leidningane bestå. Tiltaket inneber også å oppgradere eksisterande transformator- og koplingsstasjonar i Sauda og i Hylen.

NVE gjev løyve til tiltaka for å legge til rette for god forsyningstryggleik på Sør-Vestlandet, realisering og god utnytting av mellomlandsforbindelsane, i tillegg til tilknyting av ny fornybar energiproduksjon.

Les meir om 420 kV Sauda - Lyse


Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør: Rune Flatby: tlf. 41 67 82 03
Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg: tlf: 90 19 30 08

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom