Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kraftleidning på Voss

Del

NVE gjev løyve til Voss Energi Nett for å bygge en ny 11,5 km lang 132 kV kraftleidning mellom Kjønnagard transformatorstasjon og Myrkdalen koblingsstasjon i Voss kommune i Hordaland fylke.

NVE meiner at tiltaket er viktig for å sørge for tilstrekkelig effekt inn til Myrkdalen og legge til rette for den utviklinga som planleggast for skidestinasjonen. Leidninga skal følgje ein trase i Myrkdalen. Leidninga vil være synlig frå viktige friluftsområder og hus. Val av trase gjer at eit attraktivt hekkeområde for rovfugl i liten grad berøres og leidningen leggas lengst mulig bort frå bustadfelt på Framnesli. NVE har i konsesjonen satt vilkår til utforming av leidninga og gjennomføring av anleggsarbeidet for å redusera verknadene til eit minimum.

Les meir om løyvet her

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg, 901 93 008

Rådgjevar: Simen Sørlie, 22 95 91 91

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom