Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Leneselva kraftverk og avslag til Leiråvatnet kraftverk

Del

NVE gjev løyve til Leneselva kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 7,2 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til 360 husstandar.

Leneselva kraftverk vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon.

Ein føresetnad for løyvet er at kraftverket blir bygd utan overføring av Melslættelva og regulering av Leiråvatnet. Anadrom fisk i Leneselva kan takast i vare på ved god detaljplanlegging og installasjon av omløpsventil.

NVE avslår søknaden om å byggje Leiråvatnet kraftverk på grunn av konsekvensane for landskapsbiletet i eit urørt fjellområde, friluftsliv og biologisk mangfold. Kraftverket ville ha gjeve ein produksjon på 8,6 GWh.

For nærare grunngjeving, sjå omtale av sakene:

Leneselva kraftverk

Leiråvatnet kraftverk

Kontaktpersonar:
Seniorrådgjevar Frank Jørgensen, tlf. 22 95 94 31
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom