Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Åmotsfoss vasskraftverk

Del

Åmotsfoss kraftverk AS i Nissedal kommune i Telemark har fått løyve til bygging av Åmotsfoss kraftverk i Nidelva, ca. 1 km sør for samløpet mellom Fyresdalsåna og Nisserelva.

Kraftverket vil produsere om lag 20 GWh straum i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 1000 husstandar.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at utbygginga har få negative konsekvensar samstundes som prosjektet vil bidra ny regulerbar kraft i et allereie gjennomregulert vassdrag.

NVE meiner at for Åmotsfoss kraftverk er dei negative verknadane akseptable gitt avbøtande tiltak, og vi har difor gitt konsesjon prosjektet.

Les meir om løyvet til Åmotsfoss

Kontaktinfo:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89

Overingeniør Joachim Kjelstrup, tlf. 22 95 91 47

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom