Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Åmotsfoss vasskraftverk

Del

Åmotsfoss kraftverk AS i Nissedal kommune i Telemark har fått løyve til bygging av Åmotsfoss kraftverk i Nidelva, ca. 1 km sør for samløpet mellom Fyresdalsåna og Nisserelva.

Kraftverket vil produsere om lag 20 GWh straum i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 1000 husstandar.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at utbygginga har få negative konsekvensar samstundes som prosjektet vil bidra ny regulerbar kraft i et allereie gjennomregulert vassdrag.

NVE meiner at for Åmotsfoss kraftverk er dei negative verknadane akseptable gitt avbøtande tiltak, og vi har difor gitt konsesjon prosjektet.

Les meir om løyvet til Åmotsfoss

Kontaktinfo:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89

Overingeniør Joachim Kjelstrup, tlf. 22 95 91 47

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom