TINE SA

Lover et raskere og mer forbrukerorientert TINE

Del

– Vi må vite hva forbruker vil ha og lete etter lønnsomme måter å betjene disse behovene på, sa styreleder i TINE, Trond Reierstad, til TINEs årsmøte på Lillestrøm.

Han lover et offensivt og enda mer forbrukerorientert TINE i årene som kommer.

– Vi må forsikre oss om at vi ikke går til meieriene og kundene våre med produkter det er halvhjertet interesse for. Vi må bli flinkere til å forstå markedet, sa han.

Reierstad brukte mye av talen til å snakke om mulighetsrommet for TINE i årene framover og pekte på de store investeringene som TINE har gjennomført.

– Det vil dukke opp investeringsmuligheter også framover. De kanskje aller største mulighetene ligger nettopp på områder vi fortsatt ikke vet at finnes. Innovasjonsevne og innovasjonskraft er avgjørende for vekst og lønnsomhet framover.  Det krever investeringer i folk, utstyr og markedsføring.  Det er ikke risikofritt, men likevel helt nødvendig for å lykkes, slo Reierstad fast.

Han trakk fram både den internasjonale satstingen og muligheten av å vokse innenfor nisjeprodukter som områder der TINE kan bruke sin kraft, sine nettverk – og sin kompetanse framover.

– Samtidig skal vi kjempe for volumene, sa Reierstad.

Dyrevelferd

Reierstad adresserte også dyrevelferd i sin tale til årsmøtet. Han la vekt på at selv om Norge og TINEs eiere er gode på dyrevelferd og dyrehelse, så må ikke dette bli en hvilepute i forhold til å utvikle seg videre også på dette området.

– Det er hvordan våre kunder og forbrukere vurderer jobben vår som er avgjørende. Hvilke elementer vektlegger de. Sett fra utsiden kan det være andre faktorer som spiller inn enn det vi selv har fokus på, sa Reierstad - og understreket at det som er godt nok i dag ikke nødvendigvis tilfredsstiller kravene i morgen.

Han mener også at trekk i melkepris bør kunne brukes som en sanksjon om det oppdages avvik som ikke lukkes.

– Hvis norske forbrukere også i framtida skal ha tillit til norsk melkeproduksjon, må vi jobbe videre med å utvikle oss – også på dette området, sa Reierstad.

Trygge arbeidsplasser

Avslutningsvis trakk Reierstad fram ønske om at fastlandsindustrien får gode og forutsigbare rammevilkår.

– Slik at vi kan trygge arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet vårt. Jeg håper at politikerne vil utnytte muligheten som ligger i en effektiv og bærekraftig melkeproduksjon over hele landet. Årets jordbruksoppgjør er en glitrende anledning til å vise at de har forstått det, sa han.

Bilder

Dokumenter

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom