Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lovendring vil bidra til å beskytte sårbare spillere

Del

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen nå foreslår en lovendring som kan stanse pengespillreklame fra utlandet. Sammen med DNS-varsling, så vil dette få god effekt og bidra til å beskytte sårbare spillere i Norge. Det sier direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Foto: Dagrun Reiakvam
Foto: Dagrun Reiakvam

Spillreklamen som rettes mot norske kunder er i dag intensiv og dette har vært et problem lenge. Paulsen viser til en rapport fra 2014 der en ekspertgruppe ledet av Lotteritilsynet foreslo tiltak for å stanse denne ukontrollerte strømmen av reklame rett inn i TV-stuene til norske borgere. Også Stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» ga samme anbefaling, noe Stortinget sluttet seg til i 2017. At regjeringen i dag har sendt et forslag til endring av kringkastingsloven på høring, der dette er tatt hensyn til, er positivt.  

– Lotteritilsynets samfunnsoppdrag gitt av Stortinget er å beskytte sårbare spillere gjennom å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former. Dette har vært vanskelig, all den tid det har vært et EU-direktiv som har blitt brukt til å sende spillreklame som etter norsk lov er forbudt via andre land. Lovendringen vil bidra til å stanse dette. Når departementet nå også ber oss utrede DNS-varsling, så vil det ytterligere bidra til bedre beskyttelse av norske borgere og særlig sårbare grupper. Vi vet at 6 av 10 nordmenn er usikre på hva som er lov og ikke av pengespill, og dette vil gjøre det tydelig. Med dette vil spillere kunne ta informerte valg. 

– Det er et faktum at det er for enkelt å spille på spill som ikke er lov å tilby i Norge. Det hadde vært mulig å blokkere, men DNS-varsling er også et godt virkemiddel. Det betyr at spillere som går til nettsider med ulovlige spill blir informert om at tilbudet er ulovlig. Dette vil avgrense spilling hos uregulerte aktører, da vi vet at mange sliter med å vite hvilke pengespill som er lov og ikke. Varslingen vil bidra positivt til at færre spiller på utenlandske pengespill utenfor vår kontroll, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen. 

Forslaget til lovendring har høringsfrist 17. juni i år. Her kan du lese hele høringsforslaget og pressemeldingen til Kulturdepartementet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet minner for øvrig om "Frokostseminar og pressetreff: Fakta og oppklaringer om pengespill i Norge", som avholdes 19. mars kl. 08.30 på Kulturhuset i Oslo. Se nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet for program og ytterligere informasjon.

Bilder

Foto: Dagrun Reiakvam
Foto: Dagrun Reiakvam
Last ned bilde

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Storehagen 1B
6800 FØRDE

57 82 80 00https://lottstift.no/nb/

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

Lotteritilsynet har ansvaret for tilsynet med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider. Kampfiksingsenheten hører også til i avdelingen.

Lotteritilsynet jobber også med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren. I tillegg har avdelingen ansvar for fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, både den alminnelige ordningen og moms ved bygging av idrettsanlegg. Denne avdelingen har også ansvar for tilsyn med Grasrotandelen.

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og overtok ansvaret som Fylkesmannen tidligere hadde for stiftelser. Stiftelsestilsynet har etter stiftelsesloven ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader fra stiftelser om registrering og endring. Det er ca. 6700 stiftelser i Norge. Stiftelsestilsynet har i tillegg enkelte andre avgrensede ansvarsområder, som ikke gjelder stiftelser.

Følg saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

6 av 10 vet ikke at utenlandske spillselskaper ikke har lov til å reklamere i Norge13.6.2016 14:50:16 CESTPressemelding

I en ny spørreundersøkelse fra Respons Analyse kommer det frem at forvirringen rundt det norske regelverket for utenlandske pengespillselskaper er stor. Nå intensiverer Lotteritilsynet informasjonsarbeidet. Lotteritilsynet har sendt ut en veileder til alle som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk spillselskap om at et samarbeid med disse kan være ulovlig, og at det kan føre til at flere nordmenn får problemer med pengespill.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom