LO

LOs strakskommentar til statsbudsjettet for 2018

Del

For svak satsing på arbeid: Etter 4 år med rekordhøy oljepengebruk må regjeringen nå stramme inn. Det kuttes på flere områder som burde vært styrket, som utdanning og tiltak for å få flere i jobb.

Vi har også merket oss det usosiale kuttet i dagpengene, som gjør at færre vil kvalifisere til å få dagpenger. Dette kommer på toppen av andre innstramminger de siste fire årene som rammer de som har minst. Dessverre satses det heller ikke på tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Utsiktene for neste år viser at den svake oppgangen landet er inne i, langt fra er stor nok til å få landets økonomi på skinner.

Det satses for svakt på arbeid. Selv om ledigheten nå endelig er på vei ned, er sysselsettingsveksten på bare 0,7 pst i år og 1,1 neste år. Det er mye lavere enn hva den måtte vært for at regjeringen skulle vært i rute med å ta igjen det tapte fra sin første periode. Regjeringens mislykkete skatteletter og historisk høye oljepengebruk har gitt dårlige resultater for sysselsettingen.

Oljepengebruken er kommet ned på et mer fornuftig nivå. Det er bra. Det krever at innretningen av budsjettet gir maksimal sysselsettingseffekt og at tiltak som kan gjenreise sysselsettingen særlig for unge og de som har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet.

Finansministeren er svært fornøyd med tingenes tilstand. Dette er det ingen grunn til. Vi er langt fra en sysselsettingsgrad som vi kan være tilfreds med, arbeidsdeltakelse fra unge synker og deler av kjernearbeidskraften har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.

Nå trenger vi å reparere dette i en tid med mye lavere bidrag fra oljefondet. Da må vi prioritere tiltak som virker.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom