Fagforbundet

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften

Del

LO Kommune leverte i dag sine krav i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. LO Kommune krever at forhandlingene bidrar til å sikre opprettholdelse av kjøpekraften og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

-  Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv
utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen
LO Kommune.

LO Kommunes krav er at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned fram, fra 1. august til 1. juli 2017. Det samme kravet gjelder for det som forhandles fram i de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august istedenfor 1. september 2017. LO Kommune krever følgende sentrale føringer på de lokale forhandlingene: Lavtlønte og kvinnedominerte grupper skal prioriteres, og at uttelling for kompetanse skal være en viktig del av forhandlingene. 

LO Kommunes krav legger til grunn

  • Forhandlingsresultatet pr.1.mai 2016
  • Bedre balanse i lønnsveksten mellom lønnskapitlene i HTA
  • En profil som ivaretar lavlønnsgrupper og bidrar til å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Verdsetting av kompetanse
  • Sentrale føringer på lokale forhandlinger

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av: 

Fagforbundet  •  EL og IT  Forbundet •  Skolenes Landsforbund  • FO •  MFO  •  Fellesforbundet

Kontakter

For mer informasjon:
Tone Zander, informasjonssjef i Fagforbundet, 90855063
Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver Fagforbundet, 91653076

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom