Fagforbundet

Lønnsoppgjøret for LOs medlemmer i sykehusene i havn

Del

Det ble enighet i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-kommunes medlemmer i sykehusene kvelden mandag 14. mai.

– Dette er et bra resultat for medlemmene. Medlemmene får et tillegg på minst 16 000 kroner for fagarbeidere og ansatte uten krav til formell utdanning. Ledere og de med høyskoleutdanning får et tillegg på minst 3,5 prosent av lønnen. Rammen for oppgjøret holder seg innenfor de som er oppnådd i andre deler av arbeidslivet. Vi har likevel nådd fram med en god profil, og reelle tillegg for medlemmene, sier LO-kommunes forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

Larsen sier seg fornøyd med at partene kom til enighet uten å måtte ta oppgjøret til mekling.

– Det er bra at vi får gode løsninger for medlemmene via forhandlingsveien, jeg tror det styrker tilliten til LO, sier han.

Larsen understreker av mange vil få tillegg høyere enn disse satsene, blant annet fordi minstelønnssatsene er hevet, noe som vil bety mye for mange. – Jeg er også glad for at minstebeløpene som er nevnt vil gjelde alle, også om de er lønnet over minstelønnen, avslutter Odd-Haldgeir Larsen, leder for LO-kommunes forhandlingsutvalg.

Kontakter

For nærmere opplysninger: LO-kommunes forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen,
tlf 908 78 575
Leder for forhandingsavdelingen i Fagforbundet, Tone Faugli, tlf 901 03 593

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom