Fagforbundet

LO Kommunes forhandlingsleder: Fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret

Del

- Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning. På denne måten fikk vi til et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

For 2016 ble det avtalt et generelt tillegg for de fleste på 7300 kroner eller mer. 

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for de uten formell kompetanse. Det blir riktignok en gradvis innføring av lønnstilleggene, noe i 2016 og noe i 2017.

- Et av våre hovedkrav var uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord. Dette kravet fikk vi blant annet uttelling for gjennom at det ble opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning.

- Innføring av et nytt lønnstrinn for 16-års ansiennitet er bra for de som har jobbet lenge, og bidrar til utjamning mellom de ulike utdanningsgruppene som arbeider i kommunene. Takket være nytt 16-årstrinn sikrer vi de aller fleste medlemmene i LO Kommune uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, for eksempel undervisningspersonell, sier Nord.

Partene er enige om en harmonisering av lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Det betyr at alle med en treårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i stillingssystemet. Harmoniseringen fører til at mange av medlemmene våre med høyskoleutdanning får et veldig bra lønnsoppgjør.

- Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med stor realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving.

- Med dette resultatet har vi lagt et godt grunnlag for et framtidsretta lønnssystem som gir uttelling for kompetanse, utdanning og ansiennitet, sier Mette Nord.

For mer informasjon, kontakt Tone Zander, 90 85 50 63.

* Gjelder ikke oppgjøret i Oslo kommune.

Nøkkelord

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom