Mattilsynet

Lite miljøgifter i ris og risprodukter

Del

En analyse av forskjellige risprodukter viser lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Men små barn bør ikke spise riskaker.

Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter for innhold av tungmetaller. Ingen av de 29 produktene hadde spor av tungmetaller over grenseverdiene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter for innhold av tungmetaller. Ingen av de 29 produktene hadde spor av tungmetaller over grenseverdiene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

Mattilsynet har analysert innholdet av arsen og tungmetaller i 29 risprodukter. Dette er produkter som risdrikk, ulike varianter av ris, risgrøt, barnegrøt, riskaker, frokostblanding og glutenfri produkter basert på ris. Samtlige produkter viser lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Men Mattilsynet har en advarsel om at små barn bør avstå fra risdrikker og riskaker. Grunnen til advarselen er det helsefarlige grunnstoffet arsen, som finnes naturlig i risplanten.

- Mattilsynet i lengre tid advart mot risdrikk til barn under seks år. Vi har nylig utvidet denne advarselen til også å gjelde riskaker. Små barn kan få i seg for mye uorganisk arsen på grunn av lav kroppsvekt, og bør derfor unngå disse matvaregruppene, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet. På Matportalen.no står det mer om disse advarslene til små barn.

Ingen funn over grenseverdier
Mattilsynet overvåker regelmessig innholdet av miljøgifter i næringsmidler, som kan gi helseskader i mennesker og dyr. Analysene ble utført i perioden januar til mai 2018.
Arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet. Det finnes i mange former, som kan være enten organisk - dvs. som inneholder karbon - eller uorganisk. I dette prosjektet ble det analysert for totalarsen (organisk og uorganisk arsen). For noen utvalgte produkter har Mattilsynet også analysert spesifikt for uorganisk arsen da det først og fremst er de uorganiske formene som er helseskadelige.
Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i matvarene som er analysert, er under grenseverdiene i regelverket som gjelder for uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier.
For uorganisk arsen er det en grenseverdi for ris som skal brukes i produksjonen av mat til spedbarn og småbarn 0,10 mg/kg og barnegrøtene som er analysert har innhold av arsen under denne grenseverdien.
Riskaker har en grenseverdi på 0,30 mg/kg for uorganisk arsen og resultatene for uorganisk arsen for riskaker er 0,22 mg/kg og derfor også under grenseverdien.


Nye glutenfrie produkter basert på ris i Matvaretabellen
10 av risproduktene ble også analysert for en rekke ulike næringsstoffer og har bidratt til nye næringsstoffverdier for 12 risbaserte glutenfrie produkter i Matvaretabellen.

- Flere glutenfri produkter har lenge vært savnet i Matvaretabellen og nå kan du finne næringsstoffene i glutenfritt mel, brød, pasta og barnegrøt i tabellen sier Ellen Kielland.
Matvaretabellen.no gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mer enn 1700 matvarer og matretter.

Kontakter

Bilder

Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter for innhold av tungmetaller. Ingen av de 29 produktene hadde spor av tungmetaller over grenseverdiene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter for innhold av tungmetaller. Ingen av de 29 produktene hadde spor av tungmetaller over grenseverdiene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom