FN-sambandet

Likestilling i arbeidslivet har stagnert i 20 år, ifølge ny FN-rapport

Del

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars kommer FNs arbeidsorganisasjon ILO ut med en rapport om den globale situasjonen for likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet. Trenden har vært positiv sett i et 100-årsperspektiv.

Den nye rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at det har vært enorm fremgang for kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet siden ILO vedtok de første konvensjonene om kvinner og arbeid i 1919.

Betydelige fremskritt har blitt gjort siste hundre år, men den gode trenden stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden. ILO-rapporten hevder at noe av fremgangen innen likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres.

- Rapporten er enda et varsel om at alle land må prioritere arbeid for likestilling og kvinners rettigheter hvis vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Rapporten A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, samler forskning og data fra ILOs Women at Work Centenary Initiative, lansert i 2013.

Ulikhet i utdanningsnivå er ikke hovedårsaken

Kvinner er underrepresentert i lederposisjoner. Det er bare rundt 27 prosent av lederne i verden i dag som er kvinner. Det er et tall som har endret seg lite de siste 27 årene, ifølge ILO-rapporten. Samtidig har kvinnelige ledere med større sannsynlighet høyere utdanning enn mannlige ledere.

FIGUR: Ulikheten mellom kvinner og menn i topplederstillinger er enorm. Denne grafen er fra ILO-rapporten som kom i dag.

Selv om økt utdanningsnivå styrker kvinners muligheter i arbeidslivet, får ikke kvinner de samme mulighetene i arbeidslivet som menn med lik utdanning.

ILO-rapporten viser at i 2018 er det fortsatt mer sannsynlig for kvinner enn for menn å være ansatt i såkalte lav-ferdighetsyrker. Kvinner står samtidig overfor verre arbeidsforhold enn menn.

Hvordan skal vi nå bærekraftsmål 5 om likestilling?

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva påpeker at verden er avhengig av å oppnå likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet om vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030:

- Målet om full likestilling er ambisiøst, men bærekraftsmålene skal nå alle og setter en forventning til hva som er riktig. Og noe annet enn full likestilling er et dårlig mål.

ILO-rapporten hevder at det må tas ulike verktøy i bruk for å tette gapet mellom kvinner og menn, at vi for eksempel ikke kan løse problemet gjennom utdanning eller likelønn alene, men satse på flere ulike tiltak samtidig.

Ressurser

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg saker fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom